TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Cải cách hành chính
  Thống kê người dùng
  Đang online:
2
  Số lượt truy cập:
4306111
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

NĂM 2019

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Bình Định

- Biểu mẫu Đăng ký kinh doanh mới áp dụng từ ngày 11/03/2019

- Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Có hiệu lực từ ngày 15/02/2019)

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- NĂM 2018

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Công văn số 1315/SKHĐT-VP ngày 30/10/2017 về việc lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2108

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NĂM 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NĂM 2016

 
- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 11/05/2016 về Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi tiết.
 
- UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/6/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường KD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.  Chi tiết.
- Báo cáo số 66/BC-SKHĐT ngày 10/3/2017 về công tác cải cách hành chính Quý I/2017
- Báo cáo số 66/BC-SKHĐT ngày 10/3/2017 về công tác cải cách hành chính Quý I/2017

   Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở