TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Cải cách hành chính
  Thống kê người dùng
  Đang online:
8
  Số lượt truy cập:
2203806
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

NĂM 2017

 

NĂM 2016

 
- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 11/05/2016 về Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi tiết.
 
- UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/6/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường KD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.  Chi tiết.


  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Công văn và biểu mẫu khảo sát, thu thập thông tin, số liệu phục vụ thanh tra của Thanh tra Chính phủ

TREO QUỐC KỲ: Nhân Kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2017), Công chức, viên chức, người lao động cơ quan treo Quốc kỳ tại hộ gia đình từ chiều ngày 30/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017

Tài liệu tham gia Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh

Công văn và Biểu mẫu cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán năm 2016

Góp ý xây dựng báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau thành lập năm 2016

Biểu mẫu báo cáo đề nghị khen thưởng năm 2016

Biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Phụ lục Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016 theo Công văn số 04/SKHĐT-TH ngày 04/01/2017

Biểu mẫu Kế hoạch Tăng trưởng xanh

Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 2016

Góp ý xây dựng dự thảo Quyết định công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Văn bản hướng dẫn kiểm điểm đảng viên năm 2016

Công văn 889 và Công văn 595 ( kèm theo Biểu mẫu) về báo cáo cho kiểm toán nhà nước

Dự thảo Đề án Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Sở KH&ĐT

CÔNG VĂN VÀ MẪU BIỂU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2017

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ AN TOÀN ANTT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/7/2015

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CÔNG VĂN VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Trung tâm ITA
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở