TRANG CHỦ    TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI    Báo cáo tình hình KT-XH
  Thống kê người dùng
  Đang online:
1
  Số lượt truy cập:
4365365
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Năm 2012:

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2012 (Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 03/5/2012)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2012 (Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 06/4/2012)

Năm 2011:

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 11/NQ-CP và dự kiến các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2012 (Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 30/11/2011)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2011 (Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 06/10/2011)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2011 (Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 5/8/2011)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011 (Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 21/7/2011)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2011 (Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 7/6/2011)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2011 (Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 10/5/2011)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2011 (Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 06/4/2011)  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở