TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Phân công nhiệm vụ lãnh đạo
  Thống kê người dùng
  Đang online:
26
  Số lượt truy cập:
2235558
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Giám đốc Nguyễn Thúc Đĩnh: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được HĐND và UBND tỉnh giao; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, Khối tổng hợp, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, công tác quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư phát triển toàn tỉnh, Thanh tra sở, Văn phòng sở, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; quốc phòng - an ninh, chỉ đạo cải cách hành chính của Sở. Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành thuộc khối tài chính; ngân hàng; Hội Cựu chiến binh. Phụ trách theo dõi Thành phố Quy Nhơn và Thị xã An Nhơn và các Ban chỉ đạo có liên quan.

Các Phó giám đốc sở: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Giám đốc Sở, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực được phân công phụ trách, cụ thể như sau:

1. Phó giám đốc Nguyễn Thành Hải: Làm nhiệm vụ thường trực, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết công việc của Sở khi Giám đốc vắng mặt dài ngày. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Biển đông hải đảo, chương trình biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, phát triển kinh tế biển và vùng ven biển, tái cơ cấu nền kinh tế, Website của Sở; kiêm nhiệm Giám đốc Ban QLDA cấp nước và vệ sinh môi trường tỉnh, Giám đốc Ban QLDA JICA tỉnh. Quy hoạch tổng thể các huyện, thành phố và các lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực công tác với Hội nông dân. Trực tiếp phụ trách các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ và các Ban chỉ đạo có liên quan.

2. Phó giám đốc Huỳnh Thị Thanh Thủy: Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Ban quản lý Khu kinh tế, Công thương, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Y tế, Khoa học và công nghệ, Xúc tiến đầu tư và hợp tác, kinh tế đối ngoại. Chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực công tác với Hội Liên hiệp phụ nữ, Ban VSTB phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Quy hoạch tổng thể các huyện và các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách các huyện Tuy Phước, Phù Cát; Tây Sơn và các Ban chỉ đạo có liên quan.

3. Phó Giám đốc Phạm Đình Tòng: Phụ trách các ngành và lĩnh vực:  Thông tin truyền thông, Phát thanh - truyền hình, Ban Dân tộc, Chương trình 30a, Lao động - Thương binh và Xã hội, chương trình bãi ngang ven biển, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chương trình và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, ngân hàng chính sách xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực công tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Quy hoạch tổng thể các huyện và các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão và các Ban chỉ đạo có liên quan.

Nội dung phân công nhiệm vụ nói trên có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2015.

(Theo Thông báo số 01/TB-SKHĐT ngày 12/01/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định)  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

NGHỈ LỄ: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan được nghỉ lễ từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017

TREO QUỐC KỲCán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan treo Quốc kỳ tại hộ gia đình từ chiều ngày 29/4/2017 đến hết ngày 01/5/2017

Dự thảo lần 2 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Định

Góp ý xây dựng báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau thành lập năm 2016

Biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Biểu mẫu Kế hoạch Tăng trưởng xanh

Dự thảo Đề án Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Sở KH&ĐT

CÔNG VĂN VÀ MẪU BIỂU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2017

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ AN TOÀN ANTT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/7/2015

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CÔNG VĂN VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Trung tâm ITA
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở