TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Phân công nhiệm vụ lãnh đạo
  Thống kê người dùng
  Đang online:
1
  Số lượt truy cập:
3648207
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Giám đốc Nguyễn Thúc Đĩnh: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được HĐND và UBND tỉnh giao; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, Khối tổng hợp, Kinh tế đối ngoại; Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, công tác quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư phát triển toàn tỉnh, Văn phòng sở, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; quốc phòng - an ninh, chỉ đạo cải cách hành chính của Sở. Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành thuộc khối tài chính; ngân hàng; Hội Cựu chiến binh. Phụ trách theo dõi Thành phố Quy Nhơn và Thị xã An Nhơn, các Ban chỉ đạo có liên quan.

Các Phó giám đốc sở: Vừa chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước Giám đốc Sở, vừa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực được phân công phụ trách, cụ thể như sau:

1. Phó giám đốc Nguyễn Thành Hải: Làm nhiệm vụ thường trực, thay mặt Giám đốc Sở giải quyết công việc của Sở khi Giám đốc vắng mặt dài ngày. Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Biển đông hải đảo, chương trình biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát triển kinh tế biển và vùng ven biển, tái cơ cấu nền kinh tế, Website của Sở. Chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội nông dân. Góp ý xây dựng Đề án phát triển ngành và các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ và các Ban chỉ đạo có liên quan.

2. Phó Giám đốc Phạm Đình Tòng: Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao; Du lịch; Y tế; Ban Dân tộc, Chương trình 30a, 135; Lao động - Thương binh và Xã hội; chương trình bãi ngang ven biển, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chương trình và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, ngân hàng chính sách xã hội, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Góp ý xây dựng Đề án phát triển ngành và các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão và các Ban chỉ đạo có liên quan.

3. Phó Giám đốc Trần Vũ Thanh Hùng: Phụ trách các ngành và lĩnh vực: Thông tin truyền thông, Phát thanh - truyền hình; Khoa học và công nghệ; Thanh tra Sở; Hợp tác và Xúc tiến đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế. Chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực công tác với Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Ban VSTB phụ nữ tỉnh; các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Góp ý xây dựng Đề án phát triển ngành và các lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn và các Ban chỉ đạo có liên quan.

Nội dung phân công nhiệm vụ nói trên có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

(Theo Thông báo số 26/TB-SKHĐT ngày 18/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định)  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo
 
 
 
 

Công văn và biểu mẫu cung cấp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ KH&ĐT

Biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới áp dụng từ ngày 11/03/2019

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Công văn và biểu mẫu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán ngân sách địa phương  năm 2018 (lần 1)

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Xây dựng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (ngân sách trung ương) và vốn đối ứng ngân sách địa phương các dự án sử dụng vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và xây dựng kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2019

Công và BM Triển khai NQ của BTV Tỉnh ủy về phát triển TX An Nhơn đến 2025, tầm nhìn 2035

Báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tạm hoãn xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đaị hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế - xã hội.

Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 

Công văn và biểu mẫu hướng dẫn đánh giá giữa kỳ 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 2019

Nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Biểu mẫu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW gđ 2016-2020

Công văn 1231/SKHĐT-TH ngày 13/10/2017 và biểu mẫu rà soát Kế hoạch Ngân sách địa phương 2016-2020 (lần 2)

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Công văn và Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/7/2015

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở