TRANG CHỦ    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Thống kê người dùng
  Đang online:
11
  Số lượt truy cập:
2235541
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KỂ TỪ NGÀY 15/01/2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải các thủ tục và biểu mẫu hướng dẫn:

♦ Chuẩn bị hồ sơ:

- Doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ, in trên giấy A4, không viết tay, không đóng gáy, không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp) để phục vụ cho việc quét hồ sơ;

- Người thành lập doanh nghiệp, hoặc đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ theo quy định.

I/    Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

1. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập DNTN (tải tại đây)

2. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu  (tải tại đây)

3. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (tải tại đây)

4. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên (tải tại đây)

5. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty hợp danh (tải tại đây)

6. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty cổ phần (tải tại đây)

7. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện  (tải tại đây)

8. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (tải tại đây)

9. Thông báo về sử dụng, thay đổi và hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện (tải tại đây)

10. Hồ sơ tổ chức lại doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập (Tải tại đây)

II/    Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Tải tại đây)

2. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (Tải tại đây)

3. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (Tải tại đây)

4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (Tải tại đây)

5. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Tải tại đây)

6. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tải tại đây)

7. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (Tải tại đây)

8. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải tại đây)

9. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (Tải tại đây)

10. Đăng ký thay đổi đối công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Tải tại đây)

11. Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp

- Chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH (Tải tại đây)

- Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH 2 TV, Công ty cổ phần (Tải tại đây)

- Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty 1TV, công ty cổ phần (Tải tại đây)

- Chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH (Tải tại đây)

III/    Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Tải tại đây)

2. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân (Tải tại đây)

3. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Tải tại đây)

4. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết (Tải tại đây)

5. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (Tải tại đây)

6. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền (Tải tại đây)

7. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ (Tải tại đây)

IV/    Các thủ tục khác

1. Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải tại đây)

2. Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (Tải tại đây)

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tải tại đây)

4. Giải thể doanh nghiệp (Tải tại đây)

5. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải tại đây)

6. Bổ sung, cập nhật và hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tải tại đây)

        V/   Thủ tục công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

        VI/      Các căn cứ pháp lý:

         1. Luật Doanh nghiệp 2014 (Tải tại đây)

         2. Luật Đầu tư 2015 (Tải tại đây)

         3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tải tại đây)

         4. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp  (Tải tại đây)

         5. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn vể đăng ký doanh nghiệp  (Tải tại đây)
         6.  Nội dung các biểu mẫu hướng dẫn đối với tất cả các trường hợp nêu trên  đề nghị tải tại đây.

         7. Quyết định 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Tải tại đây)

         8. Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (tải tại đây)

♦ Quy định về phí, lệ phí đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp khi thành lập mới và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy địnhj (Tải biểu phí tại đây)

 Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc cần trao đổi thêm xin liên hệ trực tiếp với phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định. ĐC: 35 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3814814 - 056. 3826083  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

NGHỈ LỄ: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan được nghỉ lễ từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017

TREO QUỐC KỲCán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan treo Quốc kỳ tại hộ gia đình từ chiều ngày 29/4/2017 đến hết ngày 01/5/2017

Dự thảo lần 2 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Định

Góp ý xây dựng báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau thành lập năm 2016

Biểu mẫu Kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Biểu mẫu Kế hoạch Tăng trưởng xanh

Dự thảo Đề án Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Sở KH&ĐT

CÔNG VĂN VÀ MẪU BIỂU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2017

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ AN TOÀN ANTT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/7/2015

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CÔNG VĂN VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Trung tâm ITA
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở