TRANG CHỦ    Công khai tài chính
  Thống kê người dùng
  Đang online:
1
  Số lượt truy cập:
4365351
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH

Năm 2019

- Quyết định số 173/QĐ-SKHĐT ngày 16/9/2019 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 (bổ sung lần 4) của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 171/QĐ-SKHĐT ngày 16/9/2019 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 122/QĐ-SKHĐT ngày 05/8/2019 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 (bổ sung lần 3) của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 120/QĐ-SKHĐT ngày 05/8/2019 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 84/QĐ-SKHĐT ngày 17/5/2019 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 (bổ sung lần 2) của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 82/QĐ-SKHĐT ngày 17/5/2019 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 48/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2019 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 47/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2019 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 369/QĐ-SKHĐT ngày 28/12/2018 V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 345/QĐ-SKHĐT ngày 17/12/2018 V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kế hoạch số 11/KH-SKHĐT ngày 17/12/2018 V/v thực hiện công khai tài chính năm 2019 

Năm 2018

Quyết định số 359/QĐ-SKHĐT ngày 21/12/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 358/QĐ-SKHĐT ngày 21/12/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 355/QĐ-SKHĐT ngày 20/12/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 353/QĐ-SKHĐT ngày 20/12/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 314/QĐ-SKHĐT ngày 22/11/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 303/QĐ-SKHĐT ngày 14/11/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 301/QĐ-SKHĐT ngày 14/11/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 189/QĐ-SKHĐT ngày 07/9/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 187/QĐ-SKHĐT ngày 07/9/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 151/QĐ-SKHĐT ngày 20/7/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 145/QĐ-SKHĐT ngày 17/7/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 127/QĐ-SKHĐT ngày 11/6/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 108/QĐ-SKHĐT ngày 21/5/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 10/QĐ-TTXTĐT ngày 21/5/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

- Quyết định số 77/QĐ-SKHĐT ngày 05/4/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 60/QĐ-SKHĐT ngày 15/3/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 54/QĐ-SKHĐT ngày 09/3/2018 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 01/QĐ-SKHĐT ngày 05/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 325/QĐ-SKHĐT ngày 25/12/2017 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kế hoạch số 315/KH-SKHĐT ngày 20/12/2017 về việc thực hiện Công khai tài chính năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 03/QĐ-TTXTĐT ngày 08/01/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

- Kế hoạch số 02/KH-TTXTĐT ngày 08/01/2018 về việc thực hiện công khai tài chính năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở