TRANG CHỦ    DANH MỤC DỰ ÁN ODA
  Thống kê người dùng
  Đang online:
1
  Số lượt truy cập:
4365326
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu

 

Tên dự án: Xây dựng trung tâm hỗ trợ và phát triển công nghệ thông tin

Khoản vay hay hỗ trợ kỹ thuật: Viện trợ không hoàn lại hoặc hỗ trợ kỹ thuật

Địa bàn dự án: Tỉnh Bình Định

Ngành/ tiểu ngành: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Mục tiêu và sự cần thiết của dự án:

- Thu hút đầu tư phát triển công nghệ thông tin đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 25-30%; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo điều kiện để hình thành cơ sở sản xuất phần mềm máy tính sau năm 2005.

- Đào tạo nguồn nhân lực cho CNTT, mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo tin học từ đội ngũ cán bộ công chức đến học sinh phổ thông

- Đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin có hiệu quả trong công tác lãnh đạo và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qui mô dự án:  

- Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đồng bộ tại số 01 Ngô Mây Qui Nhơn

- Xây dựng hệ thống thông tin điện tử và các cơ sở dữ liệu địa phương, kết nối với các trung tâm thông tin trong nước và Quốc tế

- Phát triển nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin đặc biệt ưu tiên cho công nghiệp phần mềm.

Kinh phí  dự kiến: 10 triệu USD

Nguồn tài chính: Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA

Tình hình tài chính của dự án: Nguồn tài chính đầu tư hạn chế

Thời gian thực hiện:  Năm 2011

Cơ quan điều hành: UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan thực hiện:

Sở Khoa học - Công nghệ Bình Định

68 Lê Duẩn Thành phố Qui Nhơn

Điện thoại: 056. 3823621


  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở