TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Quy hoạch-Kế hoạch
  Thống kê người dùng
  Đang online:
33
  Số lượt truy cập:
4189862
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Căn cứ văn bản số 3786 /BKHĐT-TH ngày 15/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh về việc về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nội dung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 như sau:

ảnh minh họa

1. Yêu cầu

- Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố bám sát vào thực tế tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015; trong đó làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; các khó khăn, hạn chế, trong đó phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đồng thời, cập nhật đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

- Trên cơ sở kết quả đã đạt được, căn cứ các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội Đảng các cấp, dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước và trong tỉnh, trong đó làm rõ cơ hội, thách thức đối với phát triển ngành, lĩnh vực và từng địa phương, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

- Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 để bảo đảm tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 phải được triển khai xây dựng đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả và tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực.

2. Về đề cương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện cần được xây dựng theo Đề cương gồm các nội dung sau:

Phần I: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2015.

- Đánh giá ngắn gọn, xúc tích về những kết quả đạt được; phân tích cụ thể những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan) trong 6 tháng đầu năm 2015.

- Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”.

- Dự báo khả năng, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm:

+ Dự báo về khả năng, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch năm 2015.

+ Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2015.

Phần II:  Kế hoạch phát triển năm 2016.

- Những thuận lợi, khó khăn và thách thức khi bước vào kế hoạch năm 2016.

- Dự  kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016.

- Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2016.

- Những định hướng phát triển.

- Các giải pháp chủ yếu.

Phần III:Một số kiến nghị, đề xuất (tập trung chủ yếu kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành).

3. Về hệ thống mẫu biểu

- Cục Thống kê tỉnh tổng hợp cung cấp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 1, biểu số 2 và biểu số 3.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 4, 5, 6, 7, 8 và biểu số 9.

- Sở Tài chính tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 10.

- Sở Công thương tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 11 và biểu số 11A.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 12, biểu số 12A, biểu số 12B.

 - Ban Quản lý các Khu Kinh tế tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 13, biểu số 13A.

 - Sở Xây dựng tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 14, biểu số 14A.

 - Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 15, biểu số 15A và biểu số 15B.

- Sở Y tế tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 16, biểu số 16A, biểu số 16B.

- Sở Lao động Thương binh và xã hội tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 17, biểu số 17A, biểu số 17B.

- Sở Văn hóa thể thao và du lịch tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 18, biểu số 18A, biểu số 18B.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 19, biểu số 19A, biểu số 19B.

- Sở Giao thông vận tải tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 20, biểu số 20A.

- Liên minh hợp tác xã tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 21.

- Cục Thuế tỉnh tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 22.

- Công an tỉnh tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 23.

- Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp các chỉ tiêu thuộc hệ thống biểu số 24 và biểu số 24A.

- Các sở, ngành, đoàn thể khác căn cứ tình hình của đơn vị mình để xây dựng hệ thống chỉ tiêu cho phù hợp.

Hệ thống mẫu biểu: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 lấy từ Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://sokhdt.binhdinh.gov.vn/ tại đây

Đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nội dung theo hướng dẫn trên và gửi Báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch & Đầu tư trước ngày 15/7/2015đồng thời gửi theo địa chỉ hộp thư công vụ:binhnt@skhdt.binhdinh.gov.vn hoặc Binh1012@yahoo.com  để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính theo đúng quy định của Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Biệt Thự Gamuda Gardens,Biệt Thự Gamuda Gardens,Chung Cư 317 Trường Chinh,Chung Cư 36 Hoàng Cầu – D’. Le Pont D’or,Chung Cư C3 Lê Văn Lương,Chung Cư Capital Garden – 102 Trường Chinh,Chung Cư Dolphin Plaza – Mỹ Đình,Chung Cư D’. PALAIS DE LOUIS,Chung Cư Dương Nội – Xuân Mai Sparks Tower,Chung Cư Ecolife Capitol Lê Văn Lương,Chung Cư Ecolife Capitol Lê Văn Lương,Chung Cư Gamuda Gardens,Chung Cư Goldmark City – 136 Hồ Tùng Mậu,chung cư gold season 47 nguyễn tuân,chung cư gold season,Chung Cư GoldSeason 47 Nguyễn Tuân,Chung Cư GoldSilk Complex,Chung Cư Hải Đăng City – HD Mon City,CHUNG CƯ HÒA BÌNH GREEN CITY,Chung Cư Hoàng Thành Tower,Chung Cư Home City – Trung Kính,Chung Cư Imperial Plaza 360 Giải Phóng,Chung Cư Imperial Plaza 360 Giải Phóng,Chung Cư Mandarin Garden,Chung Cư MBLand – 219 Trung Kính,Chung Cư Modern Interior 41 Lê Văn Lương,Chung Cư Mulberry Lane,Chung Cư Nam ĐồngTower – Sunrise Tower – 187 Tây Sơn,Chung Cư Park Hill Times City,Chung Cư Seasons Avenue,Chung Cư Sky City – 88 Láng Hạ,Chung Cư Thạch Bàn ,Chung Cư The Artemis,Chung Cư The Legend Tower 109 Nguyễn Tuân,Chung Cư The Two Residence,Chung Cư The Two Residence,Chung Cư Times City,Chung Cư Valencia Garden,Chung Cư Vinhomes Nguyễn Chí Thanh,Khu Đô Thị The Manor Central Park,Khu Đô Thị The Manor Central Park,Tiểu Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung cư HDI sunrise,vinhomes dragon bay Hạ Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA CẦU DIỄN,Dự án Vinhomes Dragon Bay Hạ Long

NTB_Tổng hợp  (Cập nhật ngày 09-07-2015)    Các tin liên quan:
  Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016 (01-06-2015)
  Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (14-05-2015)
  Phê duyệt Tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biển Quy Nhơn (đoạn từ Tượng đài chiến thắng đến đường Phan Chu Trinh) (07-05-2015)
  Tọa đàm về công tác đấu thầu (27-04-2015)
  Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX (16-04-2015)
  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở