TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Văn bản mới
  Thống kê người dùng
  Đang online:
1
  Số lượt truy cập:
4087806
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Minh họa.

Ngoài hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt nông thôn, ưu đãi về đất đai, thuế và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước cho nhà đầu tư, tại quyết định mới này, UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ vốn ngân sách đầu tư xây dựng công trình.

Mức hỗ trợ đối với xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và xã đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách hỗ trợ 90% chi phí xây dựng, thiết bị với mức hỗ trợ cụ thể như sau: hỗ trợ 45% giá trị sau khi nghiệm thu, quyết toán hoàn thành đưa công trình vào sử dụng; hỗ trợ 45% giá trị còn lại trong thời gian 5 năm, tương ứng mỗi năm là 9%.

Đối với các xã thuộc 2 huyện Tây Sơn và Hoài Ân, không thuộc đối tượng hỗ trợ quy định trên, ngân sách hỗ trợ 75% chi phí xây dựng, thiết bị với mức hỗ trợ cụ thể: 37,5% giá trị sau khi nghiệm thu, quyết toán hoàn thành đưa công trình vào sử dụng; hỗ trợ 37,5 % giá trị còn lại trong thời gian 5 năm, tương ứng mỗi năm là 7,5%.

Đối với các xã còn lại không thuộc các đối tượng hỗ trợ quy định nêu trên, ngân sách hỗ trợ 60% chi phí xây dựng, thiết bị với mức hỗ trợ cụ thể như sau: hỗ trợ 30% giá trị sau khi nghiệm thu, quyết toán hoàn thành đưa công trình vào sử dụng; hỗ trợ 30% giá trị còn lại trong thời gian 5 năm, tương ứng mỗi năm là 6%...

Việc trích nộp khấu hao cơ bản tài sản cố định, trong trường hợp đặc biệt chưa thể trích khấu hao hoặc chưa thể trích đủ khấu hao theo quy định, UBND tỉnh Bình Định quyết định việc giảm mức trích khấu hao đối với từng công trình cho phù hợp. Chi phí khấu hao công trình được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, trừ trường hợp được phép để lại để đầu tư trở lại cho công trình theo quyết định của UBND tỉnh.

UBND tỉnh quyết định thời gian trích khấu hao của từng công trình theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tối thiểu không dưới 10 năm và tối đa không quá 20 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 01/8/2018


HSB  (Cập nhật ngày 24-08-2018)    Các tin liên quan:
  Những điểm mới của Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (10-09-2018)
  Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (22-05-2018)
  Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP (15-05-2018)
  Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. (30-03-2018)
  Các văn bản đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 75/NQ-CP và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ. (29-12-2017)
  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông tư 08/2018 ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Danh mục và chi tiết TTHC đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2018

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
Công khai tài chính
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở