TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Kinh tế
  Thống kê người dùng
  Đang online:
6
  Số lượt truy cập:
3459449
Văn phòng điện tử liên thông
Văn phòng điện tử
Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Tổng cục Thống kê
Viện Chiến lược Phát triển
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Báo Đấu thầu
Những quy định mới về quản lý đầu tư công được Chính phủ ban hành trong thời gian gần đây được đánh giá sẽ tác động tích cực, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện đầu tư công, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Ngày 4/5/2018, Nghị định 63/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/6, được đánh giá là bước đầu giải quyết những vướng mắc lớn, trong tầm nghị định của Chính phủ, về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Ngày 13/9 vừa qua, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm (NĐ 77), Nghị định số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (NĐ 136) và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (NĐ 161).

Trong đó, một số quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm tại NĐ 77 được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn trong thực hiện.

Đơn cử, NĐ 120 quy định một trong những điều kiện để dự án khởi công mới được bố trí vốn kế hoạch là: “Được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch, trừ dự án khẩn cấp, dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách nhà nước (NSNN), tăng thu, kết dư NSNN và các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Theo quy định tại NĐ 77, các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công đều phải có quyết định đầu tư trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch, không có ngoại trừ như tại NĐ 120. Sửa đổi này tháo gỡ được vướng mắc khá lớn của các dự án đầu tư công. Nhiều địa phương cho biết, các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng NSNN, vượt thu, kết dư NSNN thường phát sinh ngoài kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm. Các dự án này chưa xác định được nguồn vốn vào thời điểm lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, nên không thể có quyết định đầu tư trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch.

NĐ 120 cũng bổ sung quy định bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, cụ thể: “Đối với vốn chuẩn bị đầu tư hoặc dự án chuẩn bị đầu tư phải có quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định đến ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch”. Quy định này, theo nhiều ý kiến, sẽ giải bài toán nguồn lực cho công tác chuẩn bị đầu tư - bước khởi đầu để đảm bảo hiệu quả dự án về sau.

Đồng thời, NĐ 120 quy định cụ thể về thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

NĐ 120 cũng giảm bớt thủ tục trong quy trình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư hàng năm vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Theo NĐ 77, trước ngày 15/3 hàng năm, bộ, ngành trung ương và địa phương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Tài chính danh mục các dự án sử dụng các nguồn vốn này chưa giải ngân hết kế hoạch năm trước. Sau đó, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát đề xuất của bộ, ngành trung ương và địa phương trước ngày 30/4 hàng năm, thông báo cho bộ, ngành, trung ương và địa phương danh mục dự án và mức vốn được kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau. Bước rà soát, thông báo vốn này đã không còn quy định tại NĐ 120. Thay vào đó, NĐ 120 quy định, sau khi các bộ, ngành, địa phương tổng hợp danh mục dự án và số vốn kéo dài sang năm sau gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, thì sau ngày 31/3 hàng năm, thu hồi về ngân sách trung ương hoặc hủy dự toán số vốn còn lại chưa giải ngân của kế hoạch năm trước không được tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NĐ 120 còn sửa đổi, bổ sung nhiều quy định khác, với tinh thần chung là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, đổi mới phương thức quản lý theo hướng tăng tính chủ động cho bộ, ngành, địa phương, giảm bớt thủ tục, tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm…

Trong định hướng sửa đổi Luật Đầu tư công, Bộ KH&ĐT dự kiến tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho bộ, ngành, địa phương, đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, dự kiến phân cấp trong việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, giao chi tiết và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; đổi mới cơ chế giao kế hoạch vốn…

Nguồn: Báo Đấu thầu

 

 

 


Tô Hiếu Trung  (Cập nhật ngày 12-10-2018)    Các tin liên quan:
  Xây dựng “sàn” giao dịch cho mua sắm công qua mạng (27-09-2018)
  Sáng thêm bức tranh kinh tế năm 2018 (26-09-2018)
  Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: Đổi mới bằng đăng ký qua mạng (10-09-2018)
  Lựa chọn các doanh nghiệp đã áp dụng thành công công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (08-05-2018)
  9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định phải thực hiện thoái vốn nhà nước từ nay đến năm 2020 (23-08-2017)
  Hình ảnh hoạt động
  Thông báo

Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

Xây dựng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (ngân sách trung ương) và vốn đối ứng ngân sách địa phương các dự án sử dụng vốn nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2019

Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và xây dựng kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2019

Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

Thông báo công khai ngân sách năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Công và BM Triển khai NQ của BTV Tỉnh ủy về phát triển TX An Nhơn đến 2025, tầm nhìn 2035

Báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo Hướng dẫn số 02-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tạm hoãn xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đaị hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế - xã hội.

Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 

Công văn và biểu mẫu hướng dẫn đánh giá giữa kỳ 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 2019

Nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định sau khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế

Góp ý dự thảo 02 Nghị định của Chính phủ

Biểu mẫu rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW gđ 2016-2020

Hướng dẫn quy trình xét công nhận sáng kiến và Biểu mẫu báo cáo

Mẫu kê khai tài sản năm 2017

Biểu mẫu đánh giá CCVC cuối năm 2017

Quyết định công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Công văn 1231/SKHĐT-TH ngày 13/10/2017 và biểu mẫu rà soát Kế hoạch Ngân sách địa phương 2016-2020 (lần 2)

Công văn và Biểu mẫu phân khai NSTW 2018

 

Thông báo nhu cầu và Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công văn hướng dẫn điều chuyển nội bộ và bổ sung, cắt giảm kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2017

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

Biểu mẫu xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 2018

Công văn và biểu mẫu Lập Kế hoạch Đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và năm 2018

Dự thảo lần cuối Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bình Định (kèm theo văn bản số 711/SKHĐT-KTN ngày 05/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Công văn và biểu mẫu đề xuất các nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn phát triển tỉnh

Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Công văn và Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG

Quyết định 531/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020

CÔNG VĂN VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ AN TOÀN ANTT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ NGÀY 01/7/2015

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

BẢN CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CÔNG VĂN VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Trang thông tin chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định
Báo Bình Định
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác tuần của UBND tỉnh
Bản tin Bình Định
Công báo điện tử tỉnh
Đăng ký nhận phần mềm MISA miễn phí
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3822628 - Fax: (056) 3824509
Email: skhdt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN THÀNH HẢI, Phó Giám đốc Sở