Danh bạ Điện thoại - Email

DANH MỤC ĐIỆN THOẠI - EMAIL SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL
I LÃNH ĐẠO SỞ           
1 Lê Hoàng Nghi Giám đốc 3 812 006 nghilh@skhdt.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Đình Tòng Phó Giám đốc 3 822 535 tongpd@skhdt.binhdinh.gov.vn
3 Trần Vũ Thanh Hùng Phó Giám đốc 3 824 015 hungtvt@skhdt.binhdinh.gov.vn
4 Tô Hiếu Trung Phó Giám đốc 3 822 442 trungth@skhdt.binhdinh.gov.vn
II VĂN PHÒNG SỞ (Fax: 0256.3 824 509)  
5 Cao Hoàng Hiếu Chánh Văn phòng 3 811 181 hieuch@skhdt.binhdinh.gov.vn
6 Đường Tùng Lợi Phó Chánh Văn phòng 3 818 669 loidt@skhdt.binhdinh.gov.vn
7 Lương Minh Hoàng Chuyên viên 3 818 669 hoanglm@skhdt.binhdinh.gov.vn
8 Trần Thị Minh Nhân Văn thư 3 822 628 nhanttm@skhdt.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Chuyên viên 3 822 628 lentm@skhdt.binhdinh.gov.vn
III THANH TRA SỞ    
10 Phạm Minh Tiến Chánh Thanh tra 3 816 701 tienpm@skhdt.binhdinh.gov.vn
11 Trương Ngọc Hưng Phó Chánh Thanh tra 3 816 701 hungtn@skhdt.binhdinh.gov.vn
12 Nguyễn Thị Ái Thịnh Chuyên viên 3 816 701 thinhnta@skhdt.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Phương Đài Chuyên viên 3 816 701 dainp@skhdt.binhdinh.gov.vn
IV PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH    
14 Hồ Kim Hạnh Trưởng phòng 3 814 814 hanhhk@skhdt.binhdinh.gov.vn
15 Trần Văn Trí Phó Trưởng phòng 3 826 083 tritv@skhdt.binhdinh.gov.vn
16 Nguyễn Thế Vũ Phó Trưởng phòng 3 826 083 vunt@skhdt.binhdinh.gov.vn
17 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 3 811 224 huongnth@skhdt.binhdinh.gov.vn
18 Nguyễn Duy Cường Chuyên viên 3 811 224 cuongnd@skhdt.binhdinh.gov.vn
19 Ngô Thuỳ Trang Chuyên viên 3 811 224 trangnt@skhdt.binhdinh.gov.vn
V PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH    
20 Nguyễn Quang Minh Trưởng phòng 3 822 849 minhnq@skhdt.binhdinh.gov.vn
21 Nguyễn Thị Bình Phó Trưởng phòng 3 816 675 binhnt@skhdt.binhdinh.gov.vn
22 Lê Quang Đạt Chuyên viên 3 816 675 datlq@skhdt.binhdinh.gov.vn
23 Châu Ngọc Cần              Chuyên viên 3 816 675 cancn@skhdt.binhdinh.gov.vn
24 Nguyễn Vũ Tường         Chuyên viên 3 816 675 tuongnv@skhdt.binhdinh.gov.vn
25 Lê Thành Tâm Chuyên viên 3 816 675 tamlt@skhdt.binhdinh.gov.vn
VI PHÒNG KINH TẾ NGÀNH    
26 Hồ Sĩ Bố Trưởng phòng 3 825 487 bohs@skhdt.binhdinh.gov.vn
27 Nguyễn Hoài Nhân Phó Trưởng phòng 3 816 709 nhannh@skhdt.binhdinh.gov.vn
28 Huỳnh Lê Quốc Bảo Chuyên viên 3 816 709 baohlq@skhdt.binhdinh.gov.vn
29 Nguyễn Chí Nghĩa Chuyên viên 3 816 709 nghianc@skhdt.binhdinh.gov.vn
30 Đặng Công Hảo Chuyên viên 3 816 709 haodc@skhdt.binhdinh.gov.vn
VII PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ    
31 Phan Văn Toàn Trưởng phòng 3 822 820 toanpv@skhdt.binhdinh.gov.vn
32 Lê Lâm Ba Phó Trưởng phòng 3 822 832 ball@skhdt.binhdinh.gov.vn
33 Từ Thị Hoa Chuyên viên 3 822 832 hoatt@skhdt.binhdinh.gov.vn
34 Nguyễn Minh Hiếu Chuyên viên 3 822 832 hieunm@skhdt.binhdinh.gov.vn
35 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 3 822 832 hoangnx@skhdt.binhdinh.gov.vn
VIII PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GSĐT    
36 Trần Minh Thông Trưởng phòng 3 818 217 thongtm@skhdt.binhdinh.gov.vn
37 Nguyễn Thành Hưng Phó Trưởng phòng 3 811 757 hungnt@skhdt.binhdinh.gov.vn
38 Đoàn Thế Hải Chuyên viên 3 811 757 haidt@skhdt.binhdinh.gov.vn
39 Huỳnh Minh Khoa Chuyên viên 3 811 757 khoahm@skhdt.binhdinh.gov.vn
40 Lê Thị Tường Vy Chuyên viên 3 811 757 vyltt@skhdt.binhdinh.gov.vn
IX TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ    
1 Nguyễn Bay Giám đốc 3 818 886 bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Sĩ Phó Giám đốc 3 818 889 synth@skhdt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Trần Thi Phó Giám đốc 3 817 468 thint@skhdt.binhdinh.gov.vn
4 Trương Công Chương  Chuyên viên 3 818 883 chuongtc@skhdt.binhdinh.gov.vn
5 Lê Thị Hiền Chuyên viên 3 817 468 hienlt@skhdt.binhdinh.gov.vn
6 Dương Tuấn Linh  Chuyên viên 3 818 883 linhdt@skhdt.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Nhật Trí Chuyên viên 3 818 883 trinn@skhdt.binhdinh.gov.vn
8 Tạ Lê Hồng Nguyên Chuyên viên 3 817 468 nguyentlh@skhdt.binhdinh.gov.vn
9 Võ Thành Duy Chuyên viên 3 817 468 duyvt@skhdt.binhdinh.gov.vn
10 Phạm Thị Hậu         Văn thư 3 818 888 haupt@skhdt.binhdinh.gov.vn
11 Lê Anh Chuyên viên 3 818 888 anhl@skhdt.binhdinh.gov.vn
X TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
1 Nguyễn Đình Thành Giám đốc 3 810 007 thanhnd@skhdt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Bửu Ấn  Phó Giám đốc 3 810 024 antb@skhdt.binhdinh.gov.vn
3 Lê Phạm Thủy Oanh Kế toán 3 810 005 oanhlpt@skhdt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Phạm Hùng Chuyên viên 3 810 005 hungnp@skhdt.binhdinh.gov.vn
5 Ngô Thị Hồng Nhung Chuyên viên 3 810 005 nhungnth@skhdt.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Viết Trị Chuyên viên 3 810 024 trinv@skhdt.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Quốc Bảo Chuyên viên 3 810 024 baonq@skhdt.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Thanh Phong Chuyên viên 3 810 024 phongnt@skhdt.binhdinh.gov.vn
9 Trần Võ Thị Kim Siêng Chuyên viên 3 810 024 siengtvtk@skhdt.binhdinh.gov.vn
10 Nguyễn T.Phương Thanh Chuyên viên 3 810 024 thanhntp@skhdt.binhdinh.gov.vn
11 Huỳnh Thị Thiện Anh Chuyên viên 3 810 024 anhhtt@skhdt.binhdinh.gov.vn
- Thông báo: Tuyển dụng Điều phối viên, Kế toán dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 470 | lượt tải:56

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 589 | lượt tải:85

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 491 | lượt tải:74

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 525 | lượt tải:187

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 2258 | lượt tải:964
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập341
  • Máy chủ tìm kiếm113
  • Khách viếng thăm228
  • Hôm nay102,985
  • Tháng hiện tại405,913
  • Tổng lượt truy cập29,299,872
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây