Danh bạ Điện thoại - Email

DANH MỤC ĐIỆN THOẠI - EMAIL SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL
I LÃNH ĐẠO SỞ           
1 Lê Hoàng Nghi Giám đốc 2 200 601 nghilh@skhdt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Vũ Thanh Hùng Phó Giám đốc 2 200 602 hungtvt@skhdt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Quang Minh Phó Giám đốc 2 200 604 minhnq@skhdt.binhdinh.gov.vn
II VĂN PHÒNG SỞ (Fax: 0256.3 824 509)  
4 Cao Hoàng Hiếu Chánh Văn phòng 2 200 112 hieuch@skhdt.binhdinh.gov.vn
5 Đường Tùng Lợi Phó Chánh Văn phòng 2 200 113 loidt@skhdt.binhdinh.gov.vn
6 Lương Minh Hoàng Chuyên viên 2 200 113 hoanglm@skhdt.binhdinh.gov.vn
7 Trần Thị Minh Nhân Văn thư 2 200 114 nhanttm@skhdt.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Chuyên viên 2 200 112 lentm@skhdt.binhdinh.gov.vn
III THANH TRA SỞ    
9 Phạm Minh Tiến Chánh Thanh tra 2 200 219 tienpm@skhdt.binhdinh.gov.vn
10 Trương Ngọc Hưng Phó Chánh Thanh tra 2 200 220 hungtn@skhdt.binhdinh.gov.vn
11 Nguyễn Thị Ái Thịnh Chuyên viên 2 200 220 thinhnta@skhdt.binhdinh.gov.vn
12 Nguyễn Phương Đài Chuyên viên 2 200 220 dainp@skhdt.binhdinh.gov.vn
IV PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH    
13 Hồ Kim Hạnh Trưởng phòng 2 200 115 hanhhk@skhdt.binhdinh.gov.vn
14 Trần Văn Trí Phó Trưởng phòng 2 200 116 tritv@skhdt.binhdinh.gov.vn
15 Nguyễn Thế Vũ Phó Trưởng phòng 2 200 117 vunt@skhdt.binhdinh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 2 200 118 huongnth@skhdt.binhdinh.gov.vn
17 Nguyễn Duy Cường Chuyên viên 2 200 118 cuongnd@skhdt.binhdinh.gov.vn
18 Ngô Thuỳ Trang Chuyên viên 2 200 118 trangnt@skhdt.binhdinh.gov.vn
V PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH    
19 Nguyễn Thị Bình Trưởng phòng 2 200 217 binhnt@skhdt.binhdinh.gov.vn
20 Lê Quang Đạt Phó Trưởng phòng 2 200 218 datlq@skhdt.binhdinh.gov.vn
21 Châu Ngọc Cần              Chuyên viên 2 200 218 cancn@skhdt.binhdinh.gov.vn
22 Nguyễn Vũ Tường         Chuyên viên 2 200 218 tuongnv@skhdt.binhdinh.gov.vn
23 Lê Thành Tâm Chuyên viên 2 200 218 tamlt@skhdt.binhdinh.gov.vn
VI PHÒNG KINH TẾ NGÀNH    
24 Hồ Sĩ Bố Trưởng phòng 2 200 225 bohs@skhdt.binhdinh.gov.vn
25 Nguyễn Hoài Nhân Phó Trưởng phòng 2 200 226 nhannh@skhdt.binhdinh.gov.vn
26 Nguyễn Chí Nghĩa Chuyên viên 2 200 227 nghianc@skhdt.binhdinh.gov.vn
27 Đặng Công Hảo Chuyên viên 2 200 227 haodc@skhdt.binhdinh.gov.vn
VII PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ    
28 Phan Văn Toàn Trưởng phòng 2 200 211 toanpv@skhdt.binhdinh.gov.vn
29 Lê Lâm Ba Phó Trưởng phòng 2 200 213 ball@skhdt.binhdinh.gov.vn
30 Từ Thị Hoa Chuyên viên 2 200 214 hoatt@skhdt.binhdinh.gov.vn
31 Nguyễn Minh Hiếu Chuyên viên 2 200 214 hieunm@skhdt.binhdinh.gov.vn
32 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 2 200 213 hoangnx@skhdt.binhdinh.gov.vn
VIII PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GSĐT    
33 Trần Minh Thông Trưởng phòng 2 200 308 thongtm@skhdt.binhdinh.gov.vn
34 Nguyễn Thành Hưng Phó Trưởng phòng 2 200 309 hungnt@skhdt.binhdinh.gov.vn
35 Đoàn Thế Hải Chuyên viên 2 200 310 haidt@skhdt.binhdinh.gov.vn
36 Huỳnh Minh Khoa Chuyên viên 2 200 310 khoahm@skhdt.binhdinh.gov.vn
37 Lê Thị Tường Vy Chuyên viên 2 200 310 vyltt@skhdt.binhdinh.gov.vn
IX TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ    
1 Nguyễn Bay Giám đốc 2 200 301 bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Sĩ Phó Giám đốc 2 200 302 synth@skhdt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Trần Thi Phó Giám đốc 2 200 304 thint@skhdt.binhdinh.gov.vn
4 Trương Công Chương  Chuyên viên 2 200 307 chuongtc@skhdt.binhdinh.gov.vn
5 Lê Thị Hiền Chuyên viên 2 200 306 hienlt@skhdt.binhdinh.gov.vn
6 Dương Tuấn Linh  Chuyên viên 2 200 307 linhdt@skhdt.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Nhật Trí Chuyên viên 2 200 307 trinn@skhdt.binhdinh.gov.vn
8 Tạ Lê Hồng Nguyên Chuyên viên 2 200 100 nguyentlh@skhdt.binhdinh.gov.vn
9 Võ Thành Duy Chuyên viên 2 200 306 duyvt@skhdt.binhdinh.gov.vn
10 Phạm Thị Hậu         Văn thư 2 200 100 haupt@skhdt.binhdinh.gov.vn
11 Lê Anh Chuyên viên 2 200 304 anhl@skhdt.binhdinh.gov.vn
12 Nguyễn Phương Quỳnh Chuyên viên 2 200 302 quynhnq@skhdt.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Thanh Phong Chuyên viên 2 200 304 phongnt@skhdt.binhdinh.gov.vn
X TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
1 Nguyễn Đình Thành Giám đốc 3 810 007 thanhnd@skhdt.binhdinh.gov.vn
2 Trần Bửu Ấn  Phó Giám đốc 3 810 024 antb@skhdt.binhdinh.gov.vn
3 Lê Phạm Thủy Oanh Kế toán 3 810 005 oanhlpt@skhdt.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Phạm Hùng Chuyên viên 3 810 005 hungnp@skhdt.binhdinh.gov.vn
5 Ngô Thị Hồng Nhung Chuyên viên 3 810 005 nhungnth@skhdt.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Viết Trị Chuyên viên 3 810 024 trinv@skhdt.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Quốc Bảo Chuyên viên 3 810 024 baonq@skhdt.binhdinh.gov.vn
8 Trần Võ Thị Kim Siêng Chuyên viên 3 810 024 siengtvtk@skhdt.binhdinh.gov.vn
9 Huỳnh Thị Thiện Anh Chuyên viên 3 810 024 anhhtt@skhdt.binhdinh.gov.vn
XI Ban QLDA Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc  
1 Nguyễn Tấn Dũng Điều phối viên 2 200 224  
2 Trần Thị Mạnh Thi Kế toán viên 2 200 224  
3 Trương Thanh Nhã Phiên dịch viên 2 200 224  
- Hồ sơ Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030.
Thông báo mời thầu - Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện
Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nghĩa trang Đồi Pháo, Hoài Hảo
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo: Thông báo tuyển dụng Kế toán, Phiên dịch viên Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Hoàn thiện và nộp hồ sơ trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 1088 | lượt tải:208

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 1077 | lượt tải:181

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 974 | lượt tải:185

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 1650 | lượt tải:584

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 4230 | lượt tải:1589
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập347
  • Máy chủ tìm kiếm137
  • Khách viếng thăm210
  • Hôm nay59,912
  • Tháng hiện tại1,036,920
  • Tổng lượt truy cập56,752,758
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây