STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2644/QĐ-UBND 17/08/2022 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 16/KH-SKHĐT 10/06/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 364/QĐ-SKHĐT 31/12/2021 Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
4 335/QĐ-SKHĐT 26/11/2021 Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin
5 2143/SKHĐT-VP 15/11/2021 Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 15/KH-SKHĐT 10/11/2021 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Sở Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, chung sức thi đua vừa phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
7 14/KH-SKHĐT 26/10/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
8 107/KH-UBND 19/10/2021 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 13/KH-SKHĐT 26/08/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 đối với đơn vị trực thuộc: Trung tâm Xúc tiến đầu tư
10 12/KH-SKHĐT 04/08/2021 Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
11 1299/SKHĐT-VP 21/07/2021 Về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở
12 211/QĐ-SKHĐT 19/07/2021 V/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
13 22/QĐ-UBND 11/06/2021 Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 11/KH-SKHĐT 07/05/2021 Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2021
15 10/KH-SKHĐT 31/03/2021 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
16 08/KH-SKHĐT 22/03/2021 Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2021
17 09/KH-SKHĐT 22/03/2021 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021
18 07/KH-SKHĐT 10/03/2021 Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
19 06/KH-SKHĐT 23/02/2021 Công tác văn thư - lưu trữ năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
20 05/KH-SKHĐT 18/02/2021 Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
21 04/KH-SKHĐT 03/02/2021 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành xử lý vi phạm hành chính năm 2021
22 43/QĐ-SKHĐT 02/02/2021 Về việc thay đổi thành viên Tổ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
23 03/KH-SKHĐT 28/01/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
24 02/KH-SKHĐT 25/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
25 01/KH-SKHĐT 08/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tư pháp năm 2021.
26 95/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2021
27 362/QĐ-SKHĐT 30/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
28 4562/QĐ-UBND 04/11/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
29 4274/QĐ-UBND 19/10/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
30 3640/QĐ-UBND 04/09/2020 Công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực kế hoạch – đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
31 119/BC-UBND 02/07/2020 Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
32 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
33 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
34 59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi)
35 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư 2020
36 2355/QĐ-UBND 16/06/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
37 94/BC-UBND 12/06/2020 Công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2020
38 348/BC-SKHĐT 10/06/2020 Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
39 56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp
40 1575/QĐ-UBND 27/04/2020 Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
41 40/2020/NĐ-CP 06/04/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công (2020)
42 82/QĐ-SKHĐT 03/04/2020 Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư
43 880/QĐ-UBND 16/03/2020 Về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020
44 137/BC-SKHĐT 10/03/2020 Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020
45 94/BC-SKHĐT 20/02/2020 Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nội dung về công tác cải cách tài chính công giai đoạn 2011-2020; nhiệm vụ cải cách tài chính công giai đoạn 2021-2030
46 152/QĐ-BKHĐT 04/02/2020 Công bố danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT năm 2019
47 280/QĐ-UBND 30/01/2020 Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
48 44/QĐ-BXD 14/01/2020 Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018
49 317/QĐ-SKHĐT 31/12/2019 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
50 308/QĐ-SKHĐT 30/12/2019 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Tìm kiếm
- Thông báo: Tuyển dụng Điều phối viên, Kế toán dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 472 | lượt tải:56

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 590 | lượt tải:85

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 492 | lượt tải:74

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 526 | lượt tải:187

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 2260 | lượt tải:964
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập492
  • Máy chủ tìm kiếm152
  • Khách viếng thăm340
  • Hôm nay2,898
  • Tháng hiện tại415,418
  • Tổng lượt truy cập29,309,377
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây