Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng trên địa bàn tỉnh Bình Định và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023

Thứ ba - 17/10/2023 07:28
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,92%; cao hơn tăng trưởng bình quân chung cả nước (tăng 4,24%); xếp vị trí thứ 21/63 tỉnh, thành phố cả nước, thứ 07/14 địa phương vùng miền Trung và thứ 1/5 địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tốc độ tăng GRDP vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ
Tốc độ tăng GRDP vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ
1. Về phát triển kinh tế
a) Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường
- Về trồng trọt: Trong 9 tháng năm 2023, ngành Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp các địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, vụ Hè Thu và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023. Để đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng trong điều kiện nắng nóng kéo dài, ngành nông nghiệp đã tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình nguồn nước, khả năng tưới, triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm và chuyển đổi những diện tích sản xuất lúa bị thiếu nước sang sản xuất các loại cây trồng cạn phù hợp.
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm sơ bộ 9 tháng đạt 138.382,4 ha, giảm 0,1%. Tổng sản lượng lương thực có hạt 659.743,2 tấn, tăng 1,6%; trong đó diện tích lúa đạt 88.427 ha, giảm 2,0% so với cùng kỳ. Sản lượng lúa ước đạt 618.663,3 tấn, tăng 1,0%; năng suất ước đạt 70 tạ/ha, tăng 2,1 tạ/ha so cùng kỳ.
Đối với vụ Mùa, đến cuối tháng 9 toàn tỉnh đã gieo sạ được 3.836,6 ha lúa, giảm 9,8% so với cùng kỳ. Diện tích một số cây trồng cạn vụ Mùa như sau: cây ngô 2.303,4 ha, giảm 3,3%; cây lạc 567,8 ha, tăng 5,4%; rau các loại 4.749 ha, giảm 0,7% so với cùng kỳ.
Tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại cục bộ, tỷ lệ hại thấp. Nhờ thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính dự báo chính xác, kịp thời phối hợp tổ chức phòng kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
- Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng cuối tháng 9 đạt 4.918,4 ha (vụ Đông Xuân 2.044 ha, vụ Hè Thu 2.874,4 ha), đạt 186,1% so kế hoạch năm, cụ thể:
+ Chuyển đổi trên đất lúa 3.489 ha, sang các cây trồng như: Rau màu 1.198 ha, lạc 1.146 ha, mè 503 ha, ngô 430 ha, cỏ chăn nuôi 175 ha, đậu đỗ 37 ha.
+ Chuyển đổi trên đất trồng mía 65,4 ha, sang các cây trồng như: Ngô 20 ha, lạc 20 ha, rau màu 7,9 ha, mè 2 ha, cỏ chăn nuôi 15,5 ha.
+ Chuyển đổi trên đất trồng sắn 1.364 ha, sang các cây trồng như: Lạc 733 ha, mè 318 ha, rau màu 165 ha, cỏ chăn nuôi 91 ha, ngô 50 ha, đậu đỗ 8 ha.
- Về chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa/năm: Diện tích thực hiện chuyển đổi từ 3 vụ lúa sang 2 vụ năm 2023 khoảng 3.179,45 ha, đạt 214% so với kế hoạch; trong đó, chuyển đổi vụ thứ 1 là 239,3 ha, chuyển đổi vụ thứ 2 là 2.079,4 ha, chuyển đổi vụ thứ 3 là 860,7 ha.
- Về tình hình xúc tiến đầu tư, tiêu thụ nông sản: Ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp khảo sát xúc tiến đầu tư, tiêu thụ nông sản cho người dân như: Công ty CP Tập đoàn KIDO về xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lạc; Công ty Mega A khảo sát vùng trồng ớt; Công ty CP Xuất nhập khẩu thực phẩm Đồng Giao, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood) khảo sát vùng trồng rau, cây ăn quả... Kết quả đến nay, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood) đã thống nhất lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại CCN Cầu Nước Xanh, huyện Tây Sơn.
- Về chăn nuôi: Tháng 9/2023, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Giá các sản phẩm chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, ở mức 55.000 – 57.000 đồng/kg đối với lợn, 55.000 đồng/kg đối với gà. Số lượng đàn vật nuôi đến tháng 9/2023 ước đạt: Đàn bò 307.583 con, đạt 99,5% kế hoạch năm, tăng 2,8% so với cùng kỳ; đàn lợn (không kể lợn con chưa tách mẹ) 679.232 con, đạt 94,2% kế hoạch, tăng 9,5% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 9.743 nghìn con, đạt 97,4% kế hoạch năm, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt: Thịt bò 29.816,7 tấn, tăng 4,2%; thịt lợn 100.529,7 tấn, tăng 5,7%; thịt gia cầm 20.822,3 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ.
Thực hiện Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi: Đến nay, đã thẩm định 13 hộ chăn nuôi đủ điều kiện, trong đó, tại huyện Hoài Ân 07 hộ với quy mô chăn nuôi 21.000 con/lứa (42.000 con/năm); tại huyện Tây Sơn 06 hộ với quy mô chăn nuôi 50.500 con/lứa (110.000 con/năm). Các Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh, Công ty Cổ phần Hồng Hà đang triển khai thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm với các hộ chăn nuôi. Ngoài ra, đang tiếp tục rà soát chọn hộ đủ điều kiện tham gia tại các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.
Nhờ chủ động triển khai công tác giám sát, tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì khống chế, không xảy ra dịch bệnh.
Công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh: Đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp để khảo sát xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH San Hà đầu tư dự án Trung tâm giết mổ và chế biến thực phẩm tại thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Nông nghiệp quốc tế KHF đăng ký đầu tư 02 Dự án (Trung tâm giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm và Trại Chăn nuôi heo xuất khẩu) tại huyện Hoài Ân; các sở, ngành liên quan và địa phương đang tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thiện Dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Về lâm nghiệp: 9 tháng năm 2023, các đơn vị lâm nghiệp đã tổ chức bảo vệ tốt diện tích khoán bảo vệ rừng 120.330,47 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 461,4 ha. Công tác chăm sóc rừng được triển khai theo đúng lịch thời vụ, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tổng số gỗ rừng trồng khai thác ước đạt 1.006.913 m3, tăng 2,2% so với cùng kỳ.
Công tác phòng chống cháy rừng và ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Các Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật phát sinh. Trong tháng 9, xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, diện tích 9,9 ha. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 05 vụ cháy rừng, diện tích 23,76 ha; tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm 2022, diện tích tăng 23,76 ha.
- Về thủy sản: Sản lượng khai thác thuỷ sản đạt 212.692,3 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng ước đạt 11.051,6 tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Các mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao được khuyến khích nhân rộng tại các địa phương ven biển.
Công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tiếp tục triển khai thực hiện. Tập trung triển khai các biện pháp trọng tâm chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 4. Tổ chức Đoàn công tác gặp gỡ ngư dân có tàu cá thường xuyên di chuyển ngư trường hoạt động ở các tỉnh phía Nam hàng năm không đưa tàu về địa phương (đặc biệt là các tàu cá có chiều dài dưới 15 mét thường xuyên di chuyển ngư trường, không quy định phải trang bị giám sát hành trình) để tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Về thực hiện kế hoạch thử nghiệm nhật ký khai thác điện tử trên tàu câu cá ngừ đại dương: UBND tỉnh đã phê duyệt và cấp bổ sung kinh phí triển khai thí điểm ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tiếp tục phối hợp với các công ty nghiên cứu, theo dõi kết quả thử nghiệm Nhật ký điện khai thác điện tử trên các tàu cá đã lắp đặt.
Công tác hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được thực hiện. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết 4.729 hồ sơ đề nghị hỗ trợ với tổng số tiền hơn 380,9 tỷ đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai có hiệu quả. Các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, củng cố và nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn. Tính đến tháng 9/2023, toàn tỉnh có 109 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; kết quả: (i) có 85/109 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 77,98%; (ii) có 17/84 xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 20,24%; có 05/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (đạt tỷ lệ 45,45%). Toàn tỉnh có 265 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP; trong đó: 225 sản phẩm hạng 3 sao; 40 sản phẩm hạng 4 sao.
- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện giao đất 59 dự án, diện tích 1.506 ha; cho thuê đất 81 trường hợp, diện tích 202 ha; thu hồi đất 06 trường hợp, diện tích 03 ha; giao đất 69 khu dân cư, diện tích 21 ha... Xây dựng giá đất ở cụ thể tái định cư, giá đất ở theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 100 công trình, dự án. Tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 11 huyện, thị xã, thành phố.
UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, chất thải, nước thải cả trong sản xuất và sinh hoạt; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý đất đai; kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản, rừng và đất rừng. Đã tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường với hơn 300 cán bộ làm công tác quản lý môi trường cấp huyện, xã, các hội đoàn thể và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra tiếp tục triển khai mô hình phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
b) Về sản xuất công nghiệp, xây dựng
- Về sản xuất công nghiệp: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng với các biện pháp đồng bộ được triển khai từ trung ương và tỉnh, hoạt động sản xuất công nghiệp trong 9 tháng đầu năm vẫn duy trì sự tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 tăng 2,68% so cùng kỳ; tính chung 9 tháng năm 2023 tăng 1,51% so với cùng kỳ[6]. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,11%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 2,02%; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,66%; công nghiệp khai khoáng tăng 16,55%.
Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu do thiếu đơn hàng sản xuất (hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn giai đoạn hậu Covid-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp do cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina làm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên, nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, lạm phát còn ở mức cao ở nhiều nước, nhất là Mỹ, EU…). Tuy vậy, trong 9 tháng năm 2023, các doanh nghiệp đã tập trung vượt qua khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ nhờ nhận được nhiều đơn đặt hàng như: Ống bằng sắt, thép có nối khác (+41,52%); dược phẩm (+33,89); báo in (+30,05%); quần tất, quần áo nịt (+26,68%); dung dịch đạm huyết thanh (+26,2%)... Bên cạnh đó, một số ngành khác giảm do tiêu thụ chậm như: Tôm đông lạnh giảm 35,81%; thùng, hộp hoặc bìa cứng giảm 34,39%; gạch xây dựng bằng đất sét nung giảm 33,62%; tấm lợp bằng kim loại giảm 32,17% so với cùng kỳ…
Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ thu hút đầu tư theo quy hoạch. UBND tỉnh tập trung đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định; đồng thời, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành các dự án điện năng lượng tái tạo, công nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng trong thời gian đến. Trong tháng 9/2023, dự án Nhà máy Kurz Việt Nam tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định đã được khánh thành và đưa vào hoạt động. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu cho ngân sách địa phương trong thời gian tới.
Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.
Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục được triển khai thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 42 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 62,5%; đã thu hút 412 dự án đầu tư, trong đó có 288 dự án đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư của các dự án trong các CCN khoảng 16.086 tỷ đồng, vốn thực hiện 5.531 tỷ đồng, đạt 34,4% với suất đầu tư trung bình 39 tỷ đồng/dự án... Hoạt động các cụm công nghiệp phù hợp với mục tiêu đầu tư xây dựng cụm công nghiệp nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã vào đầu tư sản xuất kinh doanh.
Tình hình triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm: Trên địa bàn tỉnh có 84 dự án sản xuất công nghiệp dự kiến hoạt động trong năm 2023 với tổng vốn đăng ký 10.408,6 triệu đồng, tổng diện tích 363,2 ha; trong đó, có 17 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký 8.678,6 tỷ đồng, tổng diện tích 226,3 ha. Dự kiến năm 2023 có 47/84 dự án đi vào hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư 8.889 tỷ đồng, chiếm 85,4% so tổng vốn đầu tư; trong đó có 14/47 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 7.964,2 tỷ đồng, chiếm 76,5% so tổng vốn đầu tư.
- Về xây dựng: UBND tỉnh đã tổ chức thành công các Hội nghị “Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh” và “Quán triệt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chống lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh”. Ngoài ra, ngành xây dựng đã triển khai các kế hoạch thực hiện các giải pháp đột phá để nâng cao tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và nâng cao tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư, nhà ở xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện.
c) Về thương mại, dịch vụ, tài chính
Công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến thương mại, du lịch trong thời gian qua luôn được quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện kịp thời đã tác động làm tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khá so với cùng kỳ. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nhu cầu vui chơi, giải trí gia tăng đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng đang bị ảnh hưởng do giá thành của nhiều mặt hàng thiết yếu tăng hơn so với thời gian trước. Dù vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn không có hiện tượng sốt giá, khan hiếm hàng hóa; nhìn chung, mặt bằng giá cả cơ bản vẫn được kiểm soát, bảo đảm nguồn cung đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng.
Hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản được tăng cường. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức làm việc với các địa phương trong tỉnh để nắm thông tin về tình hình sản lượng vụ mùa, thu hoạch các sản phẩm nông sản; sản lượng thịt heo, bò, gà,…để triển khai kế hoạch làm việc với các đơn vị thu mua trong nước. Làm việc với một số đơn vị doanh nghiệp để xuất khẩu thí điểm một số nông sản chủ lực của tỉnh, trong đó ưu tiên các mặt hàng ớt, xoài, bưởi, dừa. Đồng thời tổ chức thành công Phiên chợ “Tuần hàng nông sản Bình Định” và Hội nghị kết nối thu mua giữa các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể với các đơn vị sản xuất, cung ứng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tại thành phố Quy Nhơn, qua đó giúp các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, HTX ký kết tiêu thụ sản phẩm nông sản ngay trên địa bàn tỉnh.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 8.989,6 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 77.391,9 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 60.780,5 tỷ đồng, chiếm 78,5% tổng mức và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 7,2%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 43%; ô tô các loại tăng 13,1%; xăng dầu tăng 30,6%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 36,6%... Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 10.594,1 tỷ đồng, chiếm 13,7% tổng mức, tăng 40,2% so với cùng kỳ; trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.752,1 tỷ đồng, tăng 49,1%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 8.842 tỷ đồng, tăng 38,6%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 2,1% so với cùng kỳ.
Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 9 ước đạt 150,3 triệu USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng ước đạt 1.154 triệu USD, đạt 72,2% kế hoạch năm và giảm 6,4% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: hàng dệt may tăng 24,2%; gỗ tăng 3,1%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 40,4%... Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản giảm 30,8%; sản phẩm gỗ giảm 26,7%; sản phẩm từ chất dẻo giảm 23%... Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 321,9 triệu USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ.
Về du lịch: Thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, lễ hội quảng bá hình ảnh du lịch, đất nước con người Bình Định đến với các du khách, người dân trong và ngoài tỉnh như: Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề: “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu”; Lễ hội Khinh khí cầu; Vòng Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam 2023); Đêm võ đài Bình Định; Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII - Bình Định năm 2023; Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2023... đã thu hút đông đảo du khách đến với Bình Định. Các khu, điểm du lịch đã chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc để mang lại các trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ cho du khách, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút du khách.
Lũy kế 9 tháng, ngành du lịch Bình Định ước đón được trên 4,3 triệu lượt khách, tăng 21,2% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 14.528 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.
UBND tỉnh đã ký kết hợp tác phát triển du lịch Bình Định với các các hãng Hàng không như: Vietnam Airlines, Bamboo Airways; Tập đoàn Vietravel; Saigontourist Group, Hanoitourist Corporation; CLB Lữ hành Unesco Hà Nội; Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội; hỗ trợ 02 doanh nghiệp du lịch Bình Định (Công ty TNHH Trung Hội, Khách sạn Hải Âu) ký kết với 02 doanh nghiệp Hà Nội (Công ty lữ hành Hanoitourist; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dolphin).
Bên cạnh thu hút du khách đến với tỉnh nhà, ngành du lịch đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; kiểm tra hoạt động vận tải khách du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; tạo hình ảnh về một không gian đẹp, nhằm nâng cao hiệu quả thu hút du khách trong và ngoài nước.
Dịch vụ vận chuyển hành khách 9 tháng năm 2023 ước đạt 31,5 triệu hành khách, tăng 24,1% và luân chuyển trên 3.099 triệu hành khách.km, tăng 25% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hoá ước đạt 25,3 triệu tấn, tăng 8,3%, luân chuyển ước đạt trên 3.600 triệu tấn.km, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Hàng hóa thông qua cảng biển 9 tháng ước đạt 8,8 triệu tấn, giảm 17,4% so với cùng kỳ.
Về hoạt động tài chính, tín dụng, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất huy động và cho vay; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp, cơ chế, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đến cuối tháng 9/2023, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương là 99.950 tỷ đồng, tăng 10%, tổng dư nợ là 99.450 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2022 (trong đó nợ xấu chiếm 0,73% tổng dư nợ). Tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 6.135 tỷ đồng, tăng 598 tỷ đồng so với cuối năm 2022 (+10,8%), với gần 103 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Dư nợ tập trung một số chương trình tín dụng sau: Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 1.365 tỷ đồng; Hộ cận nghèo 1.046 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 818 tỷ đồng; Hộ nghèo 788 tỷ đồng; Học sinh sinh viên 608 tỷ đồng; Hộ mới thoát nghèo 542 tỷ đồng; Nhà ở xã hội 522 tỷ đồng; Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 222 tỷ đồng;....
Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 là 8.407,7 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán, giảm 31,1% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa (trừ thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 4.799,7 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất là 3.025 tỷ đồng, đạt 55% dự toán, giảm 44,4%; thu hoạt động xuất nhập khẩu là 327,7 tỷ đồng, đạt 32,8% dự toán, giảm 54,8% so với cùng kỳ.
Chi ngân sách nhà nước là 13.336,2 tỷ đồng, đạt 60,2% dự toán năm và tăng 0,2% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên là 6.470 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán năm, tăng 0,8% so với cùng kỳ.
d) Về đầu tư phát triển
- Đầu tư xã hội: Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2023 đạt 31.134,9 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, bao gồm: vốn khu vực Nhà nước đạt 12.010,3 tỷ đồng, tăng 20,3%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 18.076,6 tỷ đồng, tăng 15,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.048 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ.
- Đầu tư công: Trong năm, UBND tỉnh đã tổ chức các Hội nghị về triển khai, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Nhờ đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt kết quả khá tích cực luôn, luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 30/9/2023 là 5.881,6 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (7.630,637 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 77,08%; so với Kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao (9.634,164 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 61,05% kế hoạch vốn. Trong đó giá trị giải ngân một số nguồn vốn như sau: Vốn ngân sách địa phương đạt 56,59%; Vốn trung ương hỗ trợ mục tiêu đạt 80,84%; Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 71,24%; Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia đạt 41,57%; Vốn hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai đạt 98,26%; Vốn nước ngoài (ODA) đạt 65,72% kế hoạch năm.
UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường ven biển đoạn đoạn Cát Tiến – Mỹ Thành; Lễ khởi công tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới; Tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định... Bên cạnh đó, đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, công trình mới theo quy định; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn: Đường ven biển (đoạn Cát Tiến - Diêm Vân), đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, các tuyến đường ngang kết nối Đông - Tây, các dự án tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, đập dâng Phú Phong và các công trình trên lĩnh vực văn hóa, lịch sử...
e) Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp
Về đầu tư nước ngoài (FDI): Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 06 dự án FDI đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư là 46,2 triệu USD; điều chỉnh 05 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 46,5 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh có 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,19 tỷ USD, qua đó giải quyết một lượng lớn lao động địa phương và thu hút lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại Bình Định.
UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác đến khảo sát, tìm hiểu và đăng ký đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo, xây dựng khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ du lịch, trí tuệ nhân tạo,... Đã tiếp và làm việc với Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Đoàn công tác của một số nước như Nhật bản, Trung Quốc, Bỉ, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Italia; tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh và Chính quyền 4 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021 – 2025; Hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Việt Nam – Bỉ; đã tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, Đức, Nhật và đang chuẩn bị tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada và Australia…
Về đầu tư trong nước: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút mới 62 dự án với tổng vốn đăng ký 13.386,7 tỷ đồng. Nếu tính chung cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, đến nay đã thu hút mới 68 dự án với tổng vốn đăng ký 17.960 tỷ đồng, vượt 13,3% kế hoạch năm (68/60 dự án). Trong đó có 17 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 2.431 tỷ đồng; 51 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 15.529 tỷ đồng. Đồng thời, đã thực hiện điều chỉnh vốn 59 dự án với tổng vốn tăng thêm khoảng 3.496 tỷ đồng. Một số dự án lớn đã được chấp thuận chủ trương trong thời gian qua như dự án Nhà máy gạch, ngói Takao với tổng vốn đầu tư 1.920 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ Tekcom Central với tổng vốn đầu tư 980 tỷ đồng; Dự án Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm và Chế biến thực phẩm San Hà Bình Định với tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng...
Thực hiện tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện đã phối hợp tích cực, khẩn trương và có hiệu quả nên bước đầu đã giải quyết được những vướng mắc, khó khăn giúp cho một số dự án quan trọng có thể triển khai sớm.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thông qua quy trình hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận, tư vấn, giải đáp những vướng mắc cho nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định, góp phần nắm nắt thông tin, kịp thời nắm bắt, giải quyền các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư.
Về quản lý, phát triển doanh nghiệp: Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 855 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 7.537 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 13,2% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó có 62 doanh nghiệp thông báo giải thể; 517 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, hoạt động trở lại 307 doanh nghiệp.
g) Về phát triển kinh tế - xã hội miền núi
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chương trình MTQG; các chính sách định canh, định cư, lồng ghép các chương trình, dự án giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, giải quyết đất đất ở, đất sản xuất cho người dân thuộc các huyện miền núi. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội miền núi tiếp tục được đảm bảo, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận ngày càng tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhiều chính sách, xã hội được đi vào cuộc sống, đóng vai trò là đòn bẩy hỗ trợ các đối tượng yếu thế vươn lên, giúp người dân thấy được quyền lợi từ đó chung sức đồng lòng phát huy tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội. Mức thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã được cải thiện.
2. Về văn hoá - xã hội
a) Về giáo dục và đào tạo
Ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đã ban hành Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024; thực hiện công tác bồi dưỡng chính trị và chuyên môn cho công chức, viên chức trong hè 2023. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024.
Đã tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2023 với tỷ lệ tốt nghiệp chung của toàn tỉnh đạt 98,79% (tăng 0,36% so với năm 2022). Ngoài ra, tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia, tỉnh Bình Định có 36 em đạt giải... Công tác triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 415/626 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 66,3%.
b) Về văn hoá, thể thao
Đã tổ chức thành công nhiều Chương trình nghệ thuật, lễ kỷ niệm, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ở các địa phương. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa được triển khai thực hiện thường xuyên.
Các hoạt động nghệ thuật, lễ hội dân gian truyền thống, thể dục thể thao quần chúng được tổ chức với nhiều nội dung đặc sắc, phong phú. Các vận động viên của tỉnh trong đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 32 đạt 03 huy chương vàng và 03 huy chương bạc.
c) Về y tế
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm ở người được tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm. Duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giám sát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng.
Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thực hiện, tuân thủ các quy trình chuyên môn, kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ và cải thiện các điều kiện phục vụ sinh hoạt của người bệnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm và phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo dựng cảnh quan cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
d) Về an sinh xã hội
9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 23.895 lao động, đạt 83,84% kế hoạch năm; có 747 người đi làm việc ở nước ngoài, vượt 6,7% kế hoạch, tăng 9,05% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là thị trường Nhật Bản (683 người).
Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách tiếp tục được thực hiện. Nhân các dịp Lễ, Tết, các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng; tiến hành việc tu sửa, trang trí và tổ chức lễ viếng các Nghĩa trang, Đài tưởng niệm liệt sỹ. Cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đều tổ chức thăm viếng, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn nhằm góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo trong năm 2023.
Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh là 9,04% với 39.827 hộ (trong đó: tổng số hộ nghèo 19.805 hộ, chiếm tỷ lệ 4,5%; tổng số hộ cận nghèo 20.022 hộ, chiếm tỷ lệ 4,54%).
Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện, trong đó đang đẩy mạnh thực hiện các nội dung thuộc Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình Bảo vệ trẻ em...; tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6...
e) Về khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông
Tiếp tục Triển khai Kế hoạch phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ; đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.
UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Bình Định theo hình thức trực tiếp kết hợp trực truyến để triển khai các nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và trao đổi thảo luận những nội dung các sở, ngành, địa phương quan tâm về công tác chuyển đổi số; tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam lần thứ 24 với chủ đề “Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định”.
Ngành Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Chuyển đổi số năm 2023; trong đó tập trung các chuyên đề tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã; tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước.
g) Hoạt động đối ngoại
Công tác đối ngoại có nhiều cố gắng đổi mới trong hoạt động. Các đoàn khách ngoại giao, khách quốc tế đến tỉnh thăm đều được đón tiếp chu đáo, trọng thị; công tác theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã ký kết hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài luôn được chú ý quan tâm; tổ chức nhiều sự kiện quan trọng với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài và các cơ quan, đơn vị trong nước.
3. Công tác khối nội chính
a) Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính
Công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới theo hướng phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ban, ngành, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý, sử dụng biên chế; thực hiện tinh giản biên chế.
Trong năm, UBND tỉnh đã tổ chức 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1.702/1.737 cán bộ, công chức cấp xã (đạt 97,98% trong tổng số cán bộ, công chức được triệu tập). Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát từng lĩnh vực chức danh cán bộ, công chức cấp xã; đã cập nhật những kiến thức mới và bổ sung những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành giải quyết công việc ở cơ sở; góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ giải quyết các công việc, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần tổ chức thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội ở địa phương.
Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.
b) Công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra
Tiếp tục được chỉ đạo triển khai theo kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách và những vụ việc nổi cộm, bức xúc có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm pháp luật. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy chế và giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, khiếu nại đông người.
c) Quốc phòng an ninh
Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục quốc phòng tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Đã hoàn thành việc giao quân năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu; bảo vệ an toàn các ngày Lễ lớn của tỉnh và của đất nước. Đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; đã tổ chức nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông.
Trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm 91 người chết, 88 người bị thương (trong đó, đường sắt xảy ra 01 vụ - 01 người chết (Vân Canh), đường thủy không xảy ra). So với cùng kỳ tăng 37 vụ (tăng 39,8%), tăng 01 người chết (tăng 1,1%), tăng 52 người bị thương (tăng 144,4%).
4. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2023 vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:
- Sản xuất nông nghiệp đầu năm gặp nhiều bất lợi do thời tiết diễn biến phức tạp, không theo quy luật, khó dự báo. Việc tái đàn, phát triển vật nuôi trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài vẫn còn xảy ra.
- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu… gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong huy động, tiếp cận vốn, chi phí sản xuất kinh doanh tăng, thị trường sản phẩm xuất khẩu bị thu hẹp. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh như gỗ, sản phẩm gỗ, hàng thủy sản... sụt giảm so với cùng kỳ.
- Công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án còn chậm. Một số dự án đầu tư, dự án bất động sản lớn bị ngưng trệ, dừng đầu tư hoặc chậm triển khai.
- Thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất gặp khó khăn, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.
- Tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường tại một số cụm, điểm công nghiệp... vẫn còn xảy ra ở một số địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản tại một số địa phương, nhất là ở cơ sở chưa nghiêm túc.
- Công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị còn tồn tại một số hạn chế, vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn.
- Sản phẩm du lịch chưa phong phú, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là thiếu các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, các loại hình dịch vụ - du lịch về đêm.
- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Một số đơn vị, địa phương chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn chưa kịp thời, quyết liệt...
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, một số quốc gia lớn có dấu hiệu suy thoái ảnh hưởng đến thương mại và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh. Giá cả thức ăn gia súc tăng cao, nhưng chiều ngược lại giá sản phẩm chăn nuôi giảm. Thị trường bất động sản trầm lắng. Trong nước, tâm lý người dân lo ngại khó khăn về việc làm và thu nhập dẫn đến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu mua sắm dẫn đến sức mua có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đồng bộ, chặt chẽ; chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên quyết...
5. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV 
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2023; chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023 đã giao nhiệm vụ cho sở, ban, ngành, địa phương để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung theo thẩm quyền; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
- Về nông, lâm, thủy sản và quản lý tài nguyên, môi trường: Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, thủy sản, phấn đấu tăng trưởng cả năm của ngành đạt kế hoạch. Tập trung triển khai thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp đã được phê duyệt, trong đó chú trọng thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông thôn mới. Tiếp tục sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và sử dụng giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất gắn với phát huy các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm theo kế hoạch; tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng chống rét cho vật nuôi trong mùa đông. Quan tâm triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục mời gọi đầu tư, xây dựng các Nhà máy chế biến gia súc, gia cầm; Nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản, lâm sản; Nhà máy chế biến thủy sản (tôm, cá, cá ngừ đại dương…),… góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm và Chế biến thực phẩm San Hà Bình Định (xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát); dự án chế biến sâu nông nghiệp của Công ty CP Vinanutrifood…
Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Chú trọng phát triển trồng rừng gỗ lớn, gắn chứng chỉ FSC để phục vụ xuất khẩu, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn. Triển khai công tác trồng rừng năm 2023 theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh.
Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ và khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU); đồng thời, chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra Ủy ban Châu Âu lần thứ 4. Theo dõi, đôn đốc triển khai Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành (Phù Mỹ); phương án nạo vét luồng tàu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại, phục vụ du lịch trên đầm Thị Nại. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai Đề án di dời tàu thuyền tại Cảng cá Quy Nhơn ra Cảng Đề Gi (Phù Cát).
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), nhất là phát triển các sản phẩm OCOP. Đôn đốc các địa phương thuộc Kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 hoàn thành các tiêu chí. Rà soát, củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch trải nghiệm làng nghề, du lịch cộng đồng.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Đẩy nhanh công tác bàn giao, đưa vào vận hành các công trình cấp nước sạch; mở rộng mạng lưới đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch, nhằm nâng cao tỷ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch theo kế hoạch.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt ở khu vực nông thôn, khu vực tập trung đông dân cư. Tập trung triển khai nghiêm túc, kịp thời ý kiến Thông báo số 343/TB-UBND ngày 14/09/2023 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch BVMT tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Xây dựng Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh, Phê duyệt dự án đầu tư đối với 02 dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Bãi chôn lấp Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn” và “Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Hoài Nhơn”,...
Sở Tài nguyên và môi trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Bình Định, để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
- Về sản xuất công nghiệp, xây dựng
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các gói chính sách hỗ trợ của Nhà nước để sớm ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất công nghiệp năm 2023. Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án có quy mô lớn, quy trình sản xuất hiện đại gắn với đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là triển khai dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, các dự án năng lượng tái tạo,... để làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.
Tăng cuờng việc gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công nghiệp, thương mại, năng lượng tái tạo,… nhất là các dự án công nghiệp trọng điểm dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV năm 2023.
Tích cực xúc tiến thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; đồng thời, tổ chức làm việc với chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp ít nhất mỗi địa bàn từ 20 - 30 ha/năm, nhằm đảm bảo diện tích đất sẵn sàng thu hút các dự án mới. Triển khai thực hiện công tác di dời các doanh nghiệp trong CCN Nhơn Bình, CCN Quang Trung (TP. Quy Nhơn) và CCN Gò Đá Trắng (TX. An Nhơn) ra khỏi khu dân cư, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất tập trung, bảo vệ môi trường.
Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện đấu thầu, đấu giá công khai các mặt bằng, quỹ đất sạch; thẩm định, phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư xây dựng mới và theo dõi quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công xây dựng các công trình, đưa các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đi vào sử dụng đúng tiến độ. Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch.
- Về thương mại, du lịch và dịch vụ: Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận các gói chính sách hỗ trợ của Nhà nước về miễn, giảm, giãn thuế, phí, tiền thuê đất, tiếp cận nguồn vốn vay, giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ…
Tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trong mùa thấp điểm. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng chủ lực của tỉnh và các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương như: Lợn, gà, bưởi, dừa, quýt, xoài, ớt... cả trong ngắn hạn và dài hạn; nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ trong tỉnh, trong và ngoài nước.
Triển khai Kế hoạch dự trữ hàng hóa, triển khai các chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý kiên quyết những trường hợp kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ, đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính.
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng và triển khai chương trình kích cầu, thu hút du lịch cuối năm 2023; chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình thu hút du khách nhân dịp tổ chức Giải đua thuyền máy công thức 1 F1 H20 và Giải Aquabike nhà nghề Quốc tế Bình Định – 2024. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải... để phục vụ tốt hơn cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Về tài chính, thu ngân sách: Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, chống tình trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế để phấn đấu vượt dự toán thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đối với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức và dự toán giao đầu năm, đồng thời rà soát, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết. Đồng thời, rà soát, xây dựng kế hoạch thu – chi ngân sách năm 2024.
- Về đầu tư phát triển: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tích cực kêu gọi các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 theo chỉ đạo tại Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 6325/UBND-VX ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh, phấn đấu đến 31/12/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 95% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%), đến 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao đối với tất cả các nguồn vốn.
Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án xây dựng đã phân cấp và giao nhiệm vụ quản lý. Tập trung cải cách thủ tục hành chính về đầu tư; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt dự án; giao đất và bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Kiên quyết thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, triển khai không đúng tiến độ đã cam kết hoặc vi phạm pháp luật.
- Về văn hóa - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học, ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học dưới mọi hình thức.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa, lịch sử. Chuẩn bị chu đáo nội dung, các điều kiện có liên quan để tổ chức các sự kiện, chương trình, lễ hội từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là các Chương trình, sự kiện lớn như: Chương trình mừng Đảng mừng Xuân, biểu tượng Linh vật năm 2024, Lễ hội kỷ niệm 235 Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa,… đảm bảo phần lễ trang nghiêm, phần hội vui tươi, lành mạnh, đoàn kết và phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Giải đua thuyền máy công thức 1 F1 H20 và Giải Aquabike nhà nghề Quốc tế Bình Định – 2024.
Tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Tập trung triển khai các nhiệm vụ thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023; đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin.
Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế; tăng cường hiệu quả công tác y tế dự phòng; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp cuối năm và dịp Tết. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở. Đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh... trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề; xuất khẩu lao động; các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc. Tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, vùng bị thiên tai và người có thu nhập thấp.
- Về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn: Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi đảm bảo vượt lũ an toàn. Tổ chức kiểm tra trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, cơ sở hạ tầng, di dời dân ở các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở đất đá, ngập úng...; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đủ điều kiện để cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi xảy ra lụt bão.
- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh và Danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tăng cường thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao kết quả các Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR Index và Chỉ số SIPAS của tỉnh thời gian tới.
Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.
Triển khai quyết liệt công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 theo kế hoạch. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động. Các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là các chung cư, nhà ở tập thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ...
 

Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo: Thông báo tuyển dụng Kế toán, Phiên dịch viên Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Hoàn thiện và nộp hồ sơ trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 621 | lượt tải:81

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 702 | lượt tải:102

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 633 | lượt tải:95

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 772 | lượt tải:289

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 2655 | lượt tải:1113
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập345
  • Máy chủ tìm kiếm147
  • Khách viếng thăm198
  • Hôm nay71,824
  • Tháng hiện tại321,765
  • Tổng lượt truy cập35,653,118
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây