Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023

Thứ sáu - 08/09/2023 10:21
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 9.191,2 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 68.584,3 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa 9thang
Ảnh minh họa 9thang
1. Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; quản lý tài nguyên và môi trường
Trọng tâm sản xuất nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp tháng 8/2023 là chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Hè Thu 2023. Tiếp tục đẩy mạnh tái đàn lợn, phát triển đàn bò thịt chất lượng cao, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý và phòng chống cháy rừng được quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế tại các địa phương ven biển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) và các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ theo quy định.
- Về trồng trọt: Tính đến cuối tháng 8/2023, diện tích gieo sạ cây lúa vụ Hè Thu toàn tỉnh là 41.545,4 ha, giảm 2,6% (-1.104 ha); đã thu hoạch 34.442 ha, đạt 98,6% diện tích thực hiện; năng suất ước đạt 67,8 tạ/ha, tăng 2,0 tạ/ha so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng một số cây trồng cạn chủ yếu vụ Hè Thu như sau: Cây ngô đạt 3.977,1 ha, tăng 12,5%; cây lạc đạt 1.831,7 ha, tăng 7,4%; vừng đạt 2.871,2 ha, tăng 2,6%; rau các loại đạt 5.759,5 ha, tăng 13,8%; đậu các loại đạt 618,5 ha, giảm 7,8% so cùng kỳ.
Đối với Vụ Mùa, đến nay toàn tỉnh đã gieo sạ được 3.551/3.660 ha, đạt 97% so với kế hoạch; lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng. Diện tích gieo trồng một số cây trồng cạn như sau: Cây ngô 1.373 ha/2.278 ha (đạt 60,3% kế hoạch); cây lạc 387 ha/508 ha (đạt 76,1% kế hoạch); rau các loại 2.599 ha/4.803 ha (đạt 54,1% kế hoạch); đậu các loại 37 ha/66 ha (đạt 56,1% kế hoạch).
- Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Tổng diện tích chuyển đổi từ đầu năm đến nay đạt 3.375,7 ha, vượt 27,7% so kế hoạch năm, trong đó: vụ Hè Thu 2023 ước đạt 1.871,4 ha, cụ thể: Chuyển đổi trên đất lúa 1.365 ha, sang các cây trồng như: rau màu 578 ha, lạc 497 ha, ngô 127 ha, mè 88 ha, cỏ chăn nuôi 50 ha, đậu đỗ 26 ha; chuyển đổi trên đất trồng mía 2,5 ha ở huyện Tây Sơn, sang các cây trồng như: mè 02 ha, cỏ chăn nuôi 0,5 ha; chuyển đổi trên đất trồng sắn 504 ha, sang các cây trồng như: mè 318 ha, rau màu 130 ha, ngô 50 ha, đậu đỗ 05 ha, lạc 01 ha; chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa/năm: Đến nay, diện tích thực hiện chuyển đổi từ 3 vụ lúa sang 2 vụ khoảng 3.431,95 ha, vượt 129% so với kế hoạch năm; trong đó, chuyển đổi vụ thứ 1 là 284 ha, chuyển đổi vụ thứ 2 là 2.303,6 ha, chuyển đổi vụ thứ 3 là 844,1 ha.

- Về chăn nuôi: Trong tháng 8/2023, giá lợn thịt, gà thịt tăng và duy trì ở mức tương đối cao, người chăn nuôi có lãi và tiếp tục mở rộng đàn vật nuôi. Tổng đàn vật nuôi đến tháng 8/2023: Đàn bò ước đạt 307.123 con, tăng 2,7%; đàn lợn (không kể lợn con chưa tách mẹ) ước đạt 672.030 con, tăng 5,4%; đàn gia cầm ước đạt 10.156,2 nghìn con, tăng 19,1% so với cùng kỳ; trong đó, đàn gà 8.540,6 nghìn con, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2023, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 27.287,9 tấn, tăng 4,5%; sản lượng sữa bò sản xuất ước đạt 7.899,5 tấn, giảm 0,6%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 89.228,5 tấn, tăng 6,1% (+5.153,7 tấn); sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 18.959,1 tấn, tăng 6,2% (+1.101,9 tấn); trong đó, thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 15.782,4 tấn, tăng 10,7% (+1.526,1 tấn).
Thực hiện Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi: Đến nay, tại huyện Hoài Ân đã thẩm định 07 hộ chăn nuôi đủ điều kiện, quy mô chăn nuôi 21.000 con/lứa (42.000 con/năm), Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh thực hiện ký hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm với các hộ và hiện đã có 05 hộ thả gà chăn nuôi với tổng số 17.400 con gà. Tại huyện Tây Sơn, đã thẩm định 06 hộ chăn nuôi đủ điều kiện, quy mô chăn nuôi 50.500 con/lứa (110.000 con/năm); Công ty Cổ phần Hồng Hà đã triển khai thực hiện liên kết chăn nuôi gà thả đồi với 01 hộ chăn nuôi tại Tây An, quy mô 10.000 con, đã thả gà, đang chăn nuôi. Đang tiếp tục rà soát chọn hộ đủ điều kiện tham gia tại các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.
Về công tác thú y: Trong tháng 8/2023, nhờ chủ động triển khai công tác giám sát, tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì khống chế, không xảy ra dịch bệnh. Các địa phương đang tích cực phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi.
- Về lâm nghiệp: Trong tháng 8/2023, toàn tỉnh đã trồng được 317,87 ha rừng. Từ đầu năm đến nay trồng được 1.439,84 ha rừng. Tiếp tục thực hiện khoán bảo vệ rừng và khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, đã tổ chức bảo vệ tốt diện tích khoán bảo vệ rừng 120.330,47 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 461,4 ha.
Trồng rừng cây gỗ lớn: Đến nay, các Công ty đã khai thác rừng trồng xong và chuẩn bị đất được 474 ha; chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn diện tích 3.882 ha. Công ty TNHH lâm nghiệp Quy Nhơn đang thực hiện chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn là 20 ha, các doanh nghiệp còn lại đang tập trung kiểm tra hiện trường và thống nhất với chủ rừng để thực hiện.
Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC: Từ đầu năm đến nay, đã cấp chứng chỉ rừng được 992,5 ha. Lũy kế đến nay, diện tích rừng được cấp chứng chỉ 10.330,5 ha. Hiện nay, Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài và một số doanh nghiệp chế biến gỗ đã được UBND tỉnh cho chủ trương liên kết với các chủ rừng để thực hiện trồng rừng gỗ lớn phục vụ cho chế biến gỗ xuất khẩu… đang lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ rừng với diện tích 3.492 ha
Công tác phòng chống cháy rừng và ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Các Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật phát sinh. Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ cháy rừng, trong đó 03 vụ cháy rừng trồng với diện tích 11,15 ha (tại các huyện Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát) và 01 vụ cháy đất đã trồng rừng nhưng chưa thành rừng tại huyện Tuy Phước, diện tích 0,7 ha.
- Về thuỷ sản, trong tháng 8/2023, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Lũy kế 8 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt hơn 187.398 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng ước đạt 8.540 tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ.
Công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tiếp tục triển khai thực hiện. Tập trung triển khai các biện pháp trọng tâm chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 4. Tổ chức Đoàn công tác gặp gỡ ngư dân có tàu cá thường xuyên di chuyển ngư trường hoạt động ở các tỉnh phía Nam hàng năm không đưa tàu về địa phương (đặc biệt là các tàu cá có chiều dài dưới 15 mét thường xuyên di chuyển ngư trường, không quy định phải trang bị giám sát hành trình) để tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Về thực hiện kế hoạch thử nghiệm nhật ký khai thác điện tử trên tàu câu cá ngừ đại dương: Ngành nông nghiệp đã trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp bổ sung kinh phí triển khai thí điểm ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tiếp tục phối hợp với các công ty nghiên cứu, theo dõi kết quả thử nghiệm Nhật ký điện khai thác điện tử trên các tàu cá đã lắp đặt
Công tác hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được thực hiện. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết 4.729 hồ sơ đề nghị hỗ trợ với tổng số tiền hơn 380,9 tỷ đồng.
- Về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2023. Tính đến tháng 8/2023: Toàn tỉnh có 109 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; kết quả: (i) có 84/109 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 77,06%; (ii) có 17/84 xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 20,24%; có 05/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (đạt tỷ lệ 45,45%). Toàn tỉnh có 223 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh; trong đó: có 06 sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 34 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 183 sản phẩm đạt hạng 3 sao.
- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường triển khai tích cực. Trong tháng 8 đã giao đất 05 trường hợp, diện tích 14,38ha; cho thuê đất 12 trường hợp, diện tích 36,54ha; giao đất khu dân cư 13 trường hợp, diện tích 21,8ha; gia hạn thời gian giao đất khu dân cư 01 trường hợp, diện tích 1,49ha; phê duyệt 32 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí trên 1.058 tỷ đồng. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng, đã tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường với hơn 300 cán bộ làm công tác quản lý môi trường cấp huyện, xã, các hội đoàn thể và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra tiếp tục triển khai mô hình phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
2. Về sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2023 diễn ra trong bối cảnh áp lực lạm phát ở nhiều nước trên thế giới tăng cao và kéo dài, giá nguyên vật liệu đầu vào, giá xăng dầu tăng mạnh; tình hình xung đột ở Ukraina vẫn chưa chấm dứt; nhu cầu thị trường có xu hướng hồi phục nhưng không ổn định,... Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều ngành phải thu hẹp quy mô sản xuất do nhu cầu thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp có xu hướng giảm dần. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 0,17% so với tháng 7 và tăng 6,89% so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 0,92% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,59%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 0,8%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,5%; công nghiệp khai khoáng tăng 13,71%.
Một số sản phẩm vẫn giữ tốc độ tăng trưởng dương so cùng kỳ như: Dung dịch đạm huyết thanh (+328%); thuốc nước để tiêm (+622,9); tinh bột sắn (+198,4%); tấm lợp bằng kim loại (+93,23%); hương cây (+83,3%); đá xây dựng khác (+66%); máy và thiết bị cơ khí (+52,4%); đá ốp lát (+21,2%)... Ngược lại, một số sản phẩm khác sản lượng giảm so với cùng kỳ do tiêu thụ chậm, nhận đơn hàng ít như: Máy bào, máy phay hay máy tạo khuôn dùng để gia công gỗ (-62,9%); tôm đông lạnh (-51,8%); quặng inmenit và tinh quặng inmenit (-38,9%); nước yến và nước bổ dưỡng khác (-35%); mền chăn, các loại nệm, đệm…(-38,8%); áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy…(-62,9%); giày dép (-52,9%); sản phẩm in khác (-50%); gạch nung (-43,4%); gang thỏi hợp kim,gang kính (-46%)…
Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển ổn định. Các sản phẩm của các làng nghề đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh.
Các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.
3. Về thương mại, dịch vụ, tài chính
Tháng 8/2023, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, lưu thông thông suốt, nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tiếp tục tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giá cả hợp lý với nhiều loại mặt hàng giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhìn chung các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước uống, nhiên liệu tại các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh dự trữ với số lượng lớn, nguồn cung dồi dào đa dạng đảm bảo đáp ứng phục vụ tiêu dùng cho nhân dân và khả năng huy động khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá cục bộ gây bất ổn thị trường.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 9.191,2 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 68.584,3 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 53.836,5 tỷ đồng, tăng 13,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 9.457,3 tỷ đồng, tăng 43,1%; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 438,9 tỷ đồng, tăng 168%; doanh thu hoạt động dịch vụ ước đạt 4.851,7 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bình quân 8 tháng năm 2023 tăng 2,04% so với cùng kỳ.
Đối với hoạt động ngoại thương, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động xuất, nhập khẩu của tỉnh. Đến thời điểm hiện tại các doanh nghiệp vẫn đang trong tình trạng khó khăn về việc tìm kiếm đơn hàng, thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp chưa tìm được các đơn hàng mới. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2023 ước đạt 125,1 triệu USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 980,2 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng tăng so với cùng kỳ: Gạo tăng 30,3%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 33,3%; hàng dệt may tăng 23%. Trong khi đó xuất khẩu gỗ giảm 11,8%; sản phẩm gỗ giảm 29,5%... so với cùng kỳ. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8/2023 ước đạt 31,1 triệu USD, giảm 28,9% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 281,1 triệu USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ.
Về du lịch: Trong tháng 8/2023, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện thu hút khách du lịch như: Hội thảo Khoa học quốc tế “Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ: Kỷ niệm 30 năm Hội Gặp gỡ Việt Nam”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII, Liên hoan Lân sư rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định lần thứ II, Triển lãm và Hội thi sinh vật cảnh (SVC) khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng,... Trong đó, đáng chú ý là sự kiện Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII - Bình Định năm 2023 (khai mạc vào tối ngày 02/8/2023), thu hút sự tham gia biểu diễn của 1.300 võ sư, võ sinh của 65 đoàn (trong đó có 16 đoàn nước ngoài) và đã thu hút hơn 11.000 lượt cán bộ, nhân dân và du khách đến xem, thưởng thức nghệ thuật
Nhằm thu hút khách trong mùa du lịch thấp điểm, ngày 18/8/2023, Sở Du lịch đã tổ chức họp báo Công bố chính sách kích cầu du lịch mùa du lịch thấp điểm, với nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn đối với các nhóm khách, đoàn khách từ 20 người trở lên (diễn ra từ ngày 08/9/2023 đến hết ngày 31/01/2024). Hiện đã có 51 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc thực hiện các nội dung triển khai Tiêu chí bổ sung nâng cao chất lượng dịch vụ vận động các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia, đến nay có 26 đơn vị đăng ký tham gia
Trong tháng 8/2023, cả tỉnh đón được 520.900 lượt khách đến du lịch, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2023, ngành du lịch ước đón trên 3,89 triệu lượt, tăng 21,4% so với cùng kỳ (trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 54.105 lượt, khách nội địa ước đạt 3,84 triệu lượt). Tổng doanh thu du lịch đến tháng 8/2023 ước đạt 12.833 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng năm 2023, dịch vụ vận chuyển hành khách ước đạt 27,6 triệu hành khách, tăng 25,6% và luân chuyển 2,7 tỷ hành khách.km, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa chung 8 tháng ước đạt hơn 22,7 triệu tấn, tăng 9,2%, luân chuyển đạt 3,2 tỷ tấn.km, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Hàng hoá thông qua cảng biển 8 tháng ước đạt 7,7 triệu TTQ, giảm 20,6% so với cùng kỳ.
Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 ước đạt 7.173,4 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán năm, giảm 33,5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 4.296,1 tỷ đồng, đạt 62% dự toán năm và giảm 5,6% so với cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất là 2.395,3 tỷ đồng, đạt 43,6% dự toán năm, giảm 46,8% so với cùng kỳ; thu hoạt động xuất nhập khẩu là 281,6 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán năm, giảm 59,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước là 11.422,6 tỷ đồng, đạt 51,8% dự toán năm, tăng 7,4% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên 5.766,6 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán năm, tăng 10,8% so với cùng kỳ.
Về hoạt động tài chính, tín dụng, đến ngày 31/8/2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh là 99.500 tỷ đồng, tăng 9,51%; tổng dư nợ là 99.300 tỷ đồng, tăng 3,43% so với tháng 12/2022; trong đó, nợ xấu chiếm tỷ lệ khoảng 0,76% so với tổng dư nợ.
4. Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển
Trong tháng 8 đã hoàn thành việc xây dựng, báo cáo Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2024. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã giao. UBND tỉnh đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến cuối tháng 8/2023 là 4.605,951 tỷ đồng, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (7.630,637 tỷ đồng), giá trị giải ngân đạt 60,37%; so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (9.634,164 tỷ đồng), giá trị giải ngân đạt 47,82% kế hoạch vốn. Trong đó, giá trị giải ngân một số nguồn vốn như sau: Vốn ngân sách địa phương đạt 44,63%; Vốn trung ương hỗ trợ mục tiêu đạt 66,34%; Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 35,61%; Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia đạt 33,2%; Vốn hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai đạt 98,26%; Vốn nước ngoài (ODA) đạt 47,49% kế hoạch năm.
Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư, hoàn thiện: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn tỉnh), đường ven biển (đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới), tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, các tuyến đường kết nối với đường ven biển, đập dâng Phú Phong, các dự án tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, các công trình trên lĩnh vực văn hóa, lịch sử...
5. Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp
Về đầu tư nước ngoài (FDI): Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 02 dự án FDI đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư là 114.816 USD; điều chỉnh 04 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 26,28 triệu USD, thu hồi 1 dự án với tổng vốn đầu tư 102 tỷ đồng (4.396.551 USD). Tính đến nay, toàn tỉnh có 87 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,13 tỷ USD.
Về đầu tư trong nước: Trong tháng 8/2023, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 05 dự án với tổng vốn đầu tư 137,8 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 55 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 12.393,5 tỷ đồng, trong đó có 14 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký trên 508 tỷ đồng; 41 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đầu tư trên 11.885,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện tăng vốn đầu tư 58 dự án với tổng vốn tăng thêm 3.770,5 tỷ đồng.
Về phát triển doanh nghiệp: Trong tháng 8/2023, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 66 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 404,2 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 753 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 6.902 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 14,2 % về số doanh nghiệp đăng ký và giảm 12,6% về vốn đăng ký.
6. Về văn hoá - xã hội
- Về giáo dục và đào tạo: Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024; Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2022-2023; ban hành Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024; theo dõi việc cung ứng sách giáo khoa, sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục phổ thông; tiếp tục hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024.
- Về văn hóa và thể thao: Tiếp tục phát huy các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong tháng chủ yếu tập trung tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh và cả nước.
- Về y tế: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng... Tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động củng cố và nâng cao năng lực của các đơn vị từ tuyến tỉnh đến tuyến y tế cơ sở đảm bảo được các yêu cầu về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi và triển khai các chương trình sức khoẻ cộng đồng, nhất là năng lực chăm sóc và quản lý các bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở.
- Về an sinh xã hội: Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách tiếp tục được thực hiện. Trong tháng 8/2023, tiếp nhận xét duyệt và giải quyết chế độ trợ cấp cho 38 trường hợp người có công với cách mạng và thân nhân. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn nhằm góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo trong năm 2023.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2023), đã tổ chức thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh với kinh phí 170 triệu đồng.
Các Hội nghị, diễn đàn về hướng nghiệp; tư vấn xuất khẩu lao động; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn, vệ sinh lao động… tiếp tục được duy trì và triển khai có hiệu quả. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được duy trì.
- Về khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông: Tiếp tục triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ; đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Tăng cường quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch.
Đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.
7. Về công tác nội chính
Lũy kế 8 tháng năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực thực hiện và hoàn thành: (i) 52/102 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh, (ii) 207/225 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh và (iii) 2.206/2.701 nhiệm vụ thường xuyên do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Công tác giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng/trước hạn đạt 99,92%.
Ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023 và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người, bị thương 62 người. So với cùng kỳ tăng 10 vụ, tăng 12 người chết và giảm 23 người bị thương.
8. Công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023
Trong tháng 9, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung quán triệt và thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; tập trung phòng chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất đồng thời chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
- Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Hè Thu; đôn đốc, hướng dẫn người nông dân gieo sạ lúa và trồng các loại cây trồng cạn vụ Mùa, chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt; tiếp tục áp dụng các biện pháp canh tác tiết kiệm nước tưới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học; khuyến khích phát triển đàn heo, đàn bò thịt chất lượng cao, nuôi gà thả đồi gắn với thu hút đầu tư các nhà máy chế biến súc sản, gia cầm nhằm nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, triển khai nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường và kiểm dịch tôm giống. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU.
Tập trung hoàn thành thiết kế và hoàn thành công tác xử lý thực bì để chuẩn bị triển khai cuốc hố và trồng rừng khi có mưa; kiểm tra chất lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2023 và tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc rừng theo tiến độ của kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng, chống cháy rừng.
Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất ở các khu cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư.
- Tập trung triển khai quyết liệt công tác phòng chống cháy rừng, giải quyết nước cho sản xuất, nước cho sinh hoạt của người dân ở những vùng khó khăn nguồn nước và triển khai xây dựng phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2023, trong đó lưu ý: tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuỷ lợi, giao thông; các dự án đầu tư hạ tầng thủy sản bảo đảm vượt lũ. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trình duyệt và triển khai phương án, kế hoạch phòng tránh bão lụt, giảm nhẹ thiên tai năm 2023 trên từng địa phương, đơn vị, nhất là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất để cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi có bão lụt xảy ra.
- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận các gói chính sách hỗ trợ của Nhà nước về miễn, giảm, giãn thuế, phí, tiền thuê đất, tiếp cận nguồn vốn vay, giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ… Chỉ đạo hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã đăng ký trên địa bàn, nhất là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn, Dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE (Đức) và các dự án công nghiệp, năng lượng tái tạo...
Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch và các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp gắn với hạ tầng giao thông kết nối để thu hút, tiếp nhận các dự án công nghiệp quy mô lớn có công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tạo ra giá trị gia tăng cao và các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.
- Triển khai các biện pháp kích cầu thương mại - dịch vụ, nhất là du lịch; tiếp tục triển khai thực hiện phương án hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, hàng hóa, chống đầu cơ tích trữ, nâng giá, ép giá... đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.
Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh và các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải... để phục vụ tốt hơn cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, chống tình trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế để phấn đấu vượt dự toán thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đối với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức và dự toán giao đầu năm, đồng thời rà soát, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tích cực kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động và quy trình sản xuất sản phẩm hiện đại vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 sớm kiểm tra, giám sát đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công năm 2023. Kiên quyết xử lý các dự án chậm giải ngân, điều chuyển nguồn vốn sang thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình quan trọng, cần thiết khác trên địa bàn tỉnh.
Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, phấn đấu đến ngày 30/9/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 60% kế hoạch vốn giao; xử lý các dự án chậm giải ngân, điều chuyển nguồn vốn sang thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình quan trọng, cần thiết khác trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo khẩn trương hoàn tất thủ tục sớm khởi công các dự án, công trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn tỉnh); Đường ven biển (đoạn Cát Tiến - Diêm Vân và đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới), tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân, các tuyến đường ngang kết nối Đông - Tây, đập dâng Phú Phong, các dự án tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa và các công trình trên lĩnh vực văn hóa, lịch sử...
- Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống. Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu; phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao.
Các cơ sở giáo dục đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ để dạy học bình thường ngay sau khi khai giảng. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024.
- Tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, đảm bảo an toàn lao động. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, các chính sách ưu đãi đối với người có công với nước, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, người già neo đơn, người tàn tật, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, khiếu nại tồn đọng, không để xảy ra điểm nóng. Tăng cường các biện pháp nhằm tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 11, đồng thời chuẩn bị chu đáo, chất lượng nội dung các Tờ trình, Đề án để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến tổ chức vào giữa tháng 9/2023); khẩn trương tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quý IV; xây dựng các Báo cáo, Đề án đã được phân công, trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình-THQH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

- Thông báo: Tuyển dụng Điều phối viên, Kế toán dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 472 | lượt tải:56

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 590 | lượt tải:85

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 492 | lượt tải:74

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 526 | lượt tải:187

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 2260 | lượt tải:964
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập452
  • Máy chủ tìm kiếm131
  • Khách viếng thăm321
  • Hôm nay2,960
  • Tháng hiện tại415,480
  • Tổng lượt truy cập29,309,439
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây