Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 20/11/2023 09:57
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tháng 10 tăng 3,04% so với tháng trước và tăng 5,39% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 1,79% so với cùng kỳ
IIP 10 tháng qua trên địa bàn tỉnh Bình Định
IIP 10 tháng qua trên địa bàn tỉnh Bình Định
1. Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường
- Về trồng trọt: Hoạt động trồng trọt trong tháng tập trung chủ yếu vào việc chăm sóc các loại cây trồng vụ Mùa. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa, mía, sắn kém hiệu quả sang các cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao, bố trí cơ cấu giống phù hợp, thực hiện tốt công tác điều tra, dự báo chính xác, kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa năm 2023 ước đạt 15.892,2 ha, tăng 3,8% (+585 ha) so với vụ Mùa năm 2022; trong đó, diện tích cây lúa ước đạt 4.330 ha, tăng 1,9% (+78,9 ha); năng suất lúa thu hoạch ước đạt 46,5 tạ/ha, tăng 0,9% (+0,4 tạ/ha); sản lượng ước đạt 4.361,7 tấn, giảm 27,8% (-1.677,4 tấn). Về cây trồng cạn, toàn tỉnh đã gieo trồng được: Cây ngô đạt 8.673,7 ha, tăng 6,7% (+545,7 ha); lạc đạt 10.988 ha, tăng 4,6% (+484,9 ha); rau các loại đạt 16.486,7 ha, tăng 5,5% (+861,2 ha); đậu các loại đạt 1.887 ha, giảm 0,3% (-6 ha) so với cùng kỳ.
Tính chung cả 03 vụ trong năm, tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 92.757 ha, đạt 99,9% kế hoạch năm, giảm 1,8% so với cùng kỳ; cây ngô: 8.673,8 ha, đạt 106,6% kế hoạch năm, tăng 6,7% so với cùng kỳ; cây lạc: 10.988 ha, đạt 100,6% kế hoạch năm, tăng 4,6% so cùng kỳ; rau các loại: 16.474,7 ha, đạt 103,5% kế hoạch năm, tăng 5,4% so cùng kỳ; đậu các loại: 1.887 ha, đạt 102,4% kế hoạch năm và giảm 3,2% so cùng kỳ.
Tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại cục bộ, tỷ lệ hại thấp. Nhờ thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính dự báo chính xác, kịp thời phối hợp tổ chức phòng kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
- Về Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng tính đến nay đạt 6.825 ha (vụ Đông Xuân 2.778 ha, vụ Hè Thu 3.407 ha, vụ Mùa 640 ha), vượt 158,2% so kế hoạch năm, cụ thể: Chuyển đổi trên đất lúa 4.538 ha , sang các cây trồng như: Rau màu 1.401 ha, lạc 1.431 ha, mè 503 ha, ngô 612 ha, cỏ chăn nuôi 534 ha, đậu đỗ 57 ha; Chuyển đổi trên đất trồng sắn 2.222 ha, sang các cây trồng như: Lạc 1.594 ha, mè 317 ha, rau màu 168 ha, cỏ chăn nuôi 8 ha, ngô 109 ha, đậu đỗ 8 ha; Chuyển đổi trên đất trồng mía 65,4 ha, sang các cây trồng như: Ngô 15 ha, lạc 25 ha, rau màu 8 ha, mè 2 ha, cỏ chăn nuôi 1 ha, đậu đỗ 15 ha.
- Về chăn nuôi: Tháng 10/2023, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định. Giá các sản phẩm chăn nuôi vẫn duy trì ổn định, riêng giá lợn giảm nhẹ so với tháng trước hiện ở mức 52.000 – 55.000 đồng/kg. Số lượng đàn vật nuôi đến tháng 10/2023 ước đạt: Đàn bò 307.960 con, tăng 2,2%; đàn lợn ước đạt 682.636 con (không tính lợn con theo mẹ) tăng 7,4%; đàn gia cầm ước đạt 9.779 nghìn con, tăng 12,8% so với cùng kỳ.
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng và sản phẩm chăn nuôi 10 tháng năm 2023: Thịt bò hơi đạt 32.564,3 tấn, tăng 4,1% (+1.288,5 tấn); sản lượng sữa đạt 9.631 tấn, giảm 1,6% (-152,3 tấn); thịt lợn hơi đạt 113.087,3 tấn, tăng 6,2% (+6.595,7 tấn); thịt gia cầm hơi đạt 23.208,7 tấn, tăng 5,5% (+1.201,4 tấn), trong đó, sản lượng gà hơi đạt 19.586,2 tấn, tăng 11,5% (+2.024,5 tấn).
Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh ở các địa phương; phát hiện bệnh kịp thời, tăng cường giám sát dịch bệnh động vật: Dịch viêm da nổi cục ở bò, dịch tả lợn Châu Phi, dịch tả lợn tai xanh, lở mồm long móng, cúm gia cầm và các dịch bệnh khác.
- Về lâm nghiệp: Từ đầu năm đến nay diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 1.767,6 ha, giảm 51,2% (-1.852,7 ha) so với cùng kỳ. Trong 10 tháng năm 2023, các cơ sở sản xuất cây giống đã sản xuất được 162,9 triệu cây giống các loại, đủ cung cấp giống trên thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Ước tính tổng số gỗ khai thác tháng 10/2023 đạt 156.122 m3, giảm 0,1% (-141 m3) so với cùng kỳ; tổng số gỗ khai thác toàn tỉnh 10 tháng năm 2023 ước đạt 1.163.034,8 m3, tăng 1,8% (+21.118,8 m3) so với cùng kỳ. Toàn bộ gỗ từ rừng trồng chủ yếu là gỗ làm nguyên liệu.
Công tác trồng rừng gỗ lớn được tích cực triển khai. Đến nay, các Công ty TNHH lâm nghiệp đã khai thác rừng trồng xong và chuẩn bị đất được 474 ha; chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn diện tích 3.882 ha.
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Trong tháng, xảy ra 01 vụ cháy rừng tại khoảnh 21, tiểu khu 202B, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh; diện tích rừng bị thiệt hại 0,0387 ha, trạng thái rừng tự nhiên lá rộng thường xanh nghèo, thuộc quy hoạch chức năng sản xuất, do UBND thị trấn Vĩnh Thạnh quản lý. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 06 vụ cháy rừng, diện tích 23,799 ha; tăng 06 vụ so với cùng kỳ.
- Về thuỷ sản: Giá nhiên liệu và một số mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ khai thác thời gian gần đây tăng cao gây khó khăn cho ngư dân; tuy nhiên, chính sách khuyến khích hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa đã tạo động lực cho ngư dân tích cực sản xuất, duy trì được số lượng và cường độ hoạt động khai thác.
Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 năm 2023 ước đạt 22.291,1 tấn, tăng 2,1% (+462,9 tấn) so với cùng kỳ. Cộng dồn 10 tháng năm 2023 ước đạt 246.312,8 tấn, tăng 2,7% (+6.407,2 tấn) so với cùng kỳ, trong đó: Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 233.338,4 tấn, tăng 2,7% (+6.224,2 tấn); Sản lượng khai thác thủy sản biển ước đạt 230.725,4 tấn, tăng 2,7% (+6.137,5 tấn), riêng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 12.633,4 tấn, giảm 2,8% (-362,8 tấn) so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 12.974,4 tấn, tăng 1,4% (+183 tấn), riêng tôm thẻ chân trắng ước đạt 8.897,6 tấn, tăng 6,4% (+536,9 tấn).
Công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu vực trọng điểm vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tiếp tục triển khai thực hiện. Trong tháng UBND tỉnh đã làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 từ ngày 12/10/2023 đến ngày 14/10/2023 với quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”. Đặc biệt, tập trung nguồn lực, bố trí địa điểm, nhân lực, chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan và kế hoạch, nội dung tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra của EC. Kết quả qua đợt kiểm tra tình hình thực hiện về chống khai thác IUU tại Bình Định, Đoàn thanh tra của EC đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình Định về chống khai thác IUU và đề nghị địa phương cố gắng phát huy, duy trì trong thời gian tới nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.
Công tác hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản ở vùng biển xa theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được triển khai, từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã phê duyệt hỗ trợ 4.729 hồ sơ với số tiền hơn 380 tỷ đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai có hiệu quả. Các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, củng cố và nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn. Tính đến tháng 10/2023, toàn tỉnh có 109 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; kết quả: (i) có 84/109 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 77,06%; (ii) có 17/84 xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 20,24%; có 05/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (đạt tỷ lệ 45,45%). Toàn tỉnh có 223 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh; trong đó: có 06 sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 34 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 183 sản phẩm đạt hạng 3 sao.
- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. Trong tháng đã giao đất 06 trường hợp, diện tích 2,36ha; cho thuê đất 13 trường hợp, diện tích 100,08ha; giao đất khu dân cư 17 trường hợp, diện tích 29,71ha; gia hạn thời gian giao đất khu dân cư 03 trường hợp, diện tích 0,4ha; gia hạn tiến độ sử dụng đất 01 trường hợp, diện tích 0,92ha; xây dựng giá đất ở để bồi thường, giải phóng mặt bằng 20 dự án với tổng kinh phí phê duyệt 90 tỷ đồng.
UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, chất thải, nước thải cả trong sản xuất và sinh hoạt; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý đất đai; kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản, rừng và đất rừng.
2. Về sản xuất công nghiệp, xây dựng:
Sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2023 diễn ra trong bối cảnh áp lực lạm phát ở nhiều nước trên thế giới tăng cao và kéo dài, giá nguyên vật liệu đầu vào, giá xăng dầu tăng mạnh; tình hình xung đột ở một số quốc gia vẫn chưa chấm dứt; nhu cầu thị trường có xu hướng hồi phục nhưng không ổn định, do đó sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 3,04% so với tháng trước và tăng 5,39% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,79% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,52%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,57%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,53%; ngành khai khoáng tăng 19,01% so với cùng kỳ.
Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu do thiếu đơn hàng sản xuất (hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn giai đoạn hậu Covid-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp do cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina làm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên, nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, lạm phát còn ở mức cao ở nhiều nước, nhất là Mỹ, EU…). Tuy vậy, trong 10 tháng năm 2023, các doanh nghiệp đã tập trung vượt qua khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ nhờ nhận được nhiều đơn đặt hàng như: Hương cây (+131,25%); ống bằng sắt, thép (+38,06%); máy và thiết bị cơ khí (+32,85%); quần tất, quần áo nịt, bít tất và các loại hàng bít tất dệt kim khác hoặc móc (+29,35%)... Ngược lại, một số sản phẩm khác sản lượng giảm so với cùng kỳ do tiêu thụ chậm, nhận đơn hàng ít như: Máy bào, máy phay (-45,53%); tôm đông lạnh (-34,79%); thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) (-34,24%); Gạch xây dựng bằng đất sét nung (-33,27%); tấm lợp bằng kim loại (-32,35%); áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy dệt kim hoặc móc (-30,33%);…
Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ thu hút đầu tư theo quy hoạch. UBND tỉnh tập trung đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định; đồng thời, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành các dự án điện năng lượng tái tạo, công nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng trong thời gian đến. Vừa qua, dự án Nhà máy Kurz Việt Nam tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định đã được khánh thành và đưa vào hoạt động. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu cho ngân sách địa phương trong thời gian tới.
Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển ổn định. Các sản phẩm của các làng nghề đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh.
Các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.
3. Về thương mại, dịch vụ, tài chính:
Trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh bắt đầu bước vào đầu mùa mưa trong năm và cũng là thời điểm các hoạt động du lịch ít sôi động hơn so với các tháng trước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang dần phục hồi đã tác động tích cực đến thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Nguồn cung hàng hóa luôn được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng điện máy… thường xuyên triển khai, áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá để kích cầu người tiêu dùng đặc biệt các đơn vị cũng đang chuẩn bị nguồn hàng và các điều kiện cơ sở vật chất khác để phục vụ cho mùa mua sắm sôi động, nhộn nhịp vào cuối năm. Do đó, trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng sốt giá, khan hiếm hàng hóa; nhìn chung, mặt bằng giá cả cơ bản vẫn được kiểm soát, bảo đảm nguồn cung đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt 8.666,8 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 85.876,8 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Xét theo ngành hàng, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 67.568,8 tỷ đồng, tăng 11,9%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 11.533,5 tỷ đồng, tăng 38,2%; dịch vụ lữ hành đạt 591,2 tỷ đồng, tăng 217,2%; dịch vụ khác đạt 6.183,3 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 2,21% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,19% so với cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 124,7 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 12,4% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 1,25 tỷ USD, giảm 6,9% so với cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu tăng là: Hàng rau quả ước đạt 1,4 triệu USD, tăng 195,6%; gạo ước đạt 55,7 triệu USD, tăng 44,3%; sản phẩm từ sắn chủ yếu là tinh bột ước đạt 72,5 triệu USD, tăng 41,9%; hàng dệt may ước đạt 275 triệu USD, tăng 17%; mặt hàng gỗ ước đạt 285,5 triệu USD, tăng 8,3%; Các mặt hàng xuất khẩu giảm là hàng thủy sản đạt 99 triệu USD, giảm 31,2%; giày dép các loại ước đạt 3,1 triệu USD, giảm 6,5%; sản phẩm gỗ đạt 299,2 triệu USD, giảm 27,4%; sản phẩm từ chất dẻo (chủ yếu bàn ghế nhựa giả mây) đạt 116,9 triệu USD, giảm 21,6% so cùng kỳ.
Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 34,7 triệu USD, giảm 10,8% so với tháng trước và giảm 9,8% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 358,8 triệu USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ.
Dịch vụ vận chuyển hành khách 10 tháng năm 2023 đạt 34,8 triệu hành khách, tăng 22,8% và luân chuyển 3,4 tỷ hành khách.km, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hoá đạt 27,9 triệu tấn, tăng 8,1%; luân chuyển 3,9 tỷ tấn.km, tăng 6,8% so với cùng kỳ.
Hàng hoá thông qua cảng biển tại địa phương trong tháng 10 năm 2023 ước đạt 1.370 nghìn TTQ, giảm 1,8% so với tháng trước, tăng 29,1% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2023, ước đạt 10,4 triệu tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước.
Về du lịch: Nhằm thu hút khách du lịch đến với Bình Định, nhất là thị trường khách quốc tế (Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Đài Loan), ngày 8/10/2023, Sở Du lịch đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Du lịch Bình Định và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Quốc tế Thắng Lợi (Victoria Tourism) giai đoạn 2023 – 2025. Đồng thời, nhằm tăng cường hoạt động liên kết, khai thác, phát triển sản phẩm du lịch, thúc đẩy tăng lượng khách nội địa, ngày 10/10/2023, Sở Du lịch tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Du lịch Bình Định và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội. Với định hướng đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bình Định và Quận Yongsan, Hàn Quốc, góp phần phát triển kinh tế của địa phương theo hướng bền vững và vun đắp tình hữu nghị giữa Bình Ðịnh với Quận Yongsan, Hàn Quốc nói riêng và Việt Nam với Hàn Quốc nói chung. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Bình Định ra thị trường quốc tế, từ ngày 17 - 20/10/2023, Sở Du lịch Bình Định cùng đoàn công tác của UBND thành phố Quy Nhơn và các doanh nghiệp du lịch Bình Định đã khảo sát, làm việc tại Quận Yongsan, Hàn Quốc. Ngày 19/10/2023, tại Quận Yongsan, Hàn Quốc, Sở Du lịch Bình Định đã phối hợp cùng Quận Yongsan, Hàn Quốc tổ chức “Hội thảo quảng bá du lịch tỉnh Bình Định và Quận Yongsan”.
Trong tháng 10, tỉnh đã tổ chức thành công “Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023”, thu hút trên 100 vận động viên tham gia thi đấu. Đây là sự kiện thể thao đầu tiên trong chuỗi sự kiện bên lề quảng bá Giải đua thuyền máy Nhà nghề quốc tế Grand Prix Binh Dinh 2024, góp phần thu hút du lịch trong thời gian tới.
Tính đến cuối tháng 10, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh khoảng 4,56 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ (trong đó: khách quốc tế trên 66.000 lượt, tăng 5,8%; khách nội địa trên 4,5 triệu lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu du lịch 10 tháng ước đạt 15.060 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ.
Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá xúc tiến để đưa Bình Định là địa phương đón khách du lịch MICE của khu vực miền Trung và cả nước, trong 10 tháng năm 2023 Bình Định đã tổ chức hơn 176 hội nghị, hội thảo thu hút gần 38.185 lượt khách.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến tháng 10/2023 là 9.274,2 tỷ đồng, đạt 67,9% dự toán năm và giảm 31,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 5.244,9 tỷ đồng, đạt 75,7% dự toán năm, giảm 10,5%; thu tiền sử dụng đất là 3.372,3 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán năm, giảm 42%; thu xuất nhập khẩu là 390,1 tỷ đồng, đạt 39% dự toán năm, giảm 48,2% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước là 14.770,8 tỷ đồng, đạt 66,5% dự toán năm, giảm 2,3% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên là 7.118 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán năm, giảm 1,7% so với cùng kỳ.
Về hoạt động tài chính, tín dụng, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất huy động và cho vay; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp, cơ chế, chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đến cuối tháng 10, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương là 101.200 tỷ đồng, tăng 15,1%, tổng dư nợ là 100.240 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối năm 2022 (trong đó nợ xấu chiếm 0,73% tổng dư nợ).
4. Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển:
Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm tiến độ sang thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục... để đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành trong năm 2023.
Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 25/10/2023 là 6.220,9 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (7.630,637 tỷ đồng), giá trị giải ngân đạt 81,53%; so với Kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao (9.634,164 tỷ đồng), giá trị giải ngân đạt 64,57% kế hoạch vốn. Trong đó giá trị giải ngân một số nguồn vốn như sau: Vốn ngân sách địa phương đạt 62,34%; Vốn trung ương hỗ trợ mục tiêu đạt 84,61%; Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 72,95%; Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia đạt 47,63%; Vốn hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai đạt 98,54%; Vốn nước ngoài (ODA) đạt 67,96% kế hoạch năm.
Bên cạnh công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, UBND tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, báo cáo Trung ương về kế hoạch đầu tư công năm 2024.
5. Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp:
Về đầu tư nước ngoài (FDI): Từ đầu năm đến nay tỉnh thu hút 06 dự án FDI đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư là 46,2 triệu USD; điều chỉnh 06 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 47,5 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh có 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,19 tỷ USD, qua đó giải quyết một lượng lớn lao động địa phương và thu hút lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại Bình Định.
UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác đến khảo sát, tìm hiểu và đăng ký đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo, xây dựng khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ du lịch, trí tuệ nhân tạo; đang chuẩn bị tổ chức xúc tiến đầu tư tại Mỹ; Canada; Hàn Quốc…
Về đầu tư trong nước: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút mới 66 dự án với tổng vốn đăng ký 13.619 tỷ đồng. Nếu tính chung cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, đến nay đã thu hút mới 72 dự án với tổng vốn đăng ký 14.718 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm (72/60 dự án). Trong đó có 17 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 2.431 tỷ đồng; 55 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 12.286 tỷ đồng. Đồng thời đã thực hiện điều chỉnh vốn 61 dự án với tổng vốn tăng thêm khoảng 3.478 tỷ đồng.
Thực hiện tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện đã phối hợp tích cực, khẩn trương và có hiệu quả nên bước đầu đã giải quyết được những vướng mắc, khó khăn giúp cho một số dự án quan trọng có thể triển khai sớm.
Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang là đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn xúc tiến đầu tư một số dự án tại tỉnh như: Dự án Sản xuất Trà Tiến Vua của Liên danh Công ty CP TM và DV Q-LINK - Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng; dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ sữa tại Bình Định của Công ty Cổ phần Sản xuất Bánh sữa Ba Vì Milk; dự án Siêu thị Aeon Quy Nhơn của Công ty TNHH AEON Việt Nam; dự án Tổ hợp nhà máy chế biến sâu sản phẩm có nguồn gốc nông sản của Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định; dự án Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm và Chế biến thực phẩm San Hà Bình Định.
Về quản lý, phát triển doanh nghiệp: Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 926 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 7.800 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 13,6% về số doanh nghiệp và giảm 15,2% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó có 64 doanh nghiệp thông báo giải thể; 541 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, hoạt động trở lại 275 doanh nghiệp.
6. Về văn hoá - xã hội:
Về giáo dục và đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; hoàn thành việc xây dựng dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm 2024, tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh, chuẩn bị thi lập đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
Về văn hóa và thể thao: Đã tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trang trọng, ý nghĩa. Tiếp tục phát huy các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong tháng chủ yếu tập trung tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh và cả nước.
Về y tế: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm ở người được tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm. Duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giám sát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng.
Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thực hiện, tuân thủ các quy trình chuyên môn, kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ và cải thiện các điều kiện phục vụ sinh hoạt của người bệnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm và phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo dựng cảnh quan cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Về an sinh xã hội: Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách tiếp tục được thực hiện. Đã tổ chức Gặp mặt Cựu nữ tù binh Trại giam Phú Tài kỷ niệm 50 năm Ngày trở về (1973 - 2023) nhằm ôn lại những ký ức hào hùng, bi tráng của các nữ tù binh Trại giam Phú Tài và tôn vinh, tưởng nhớ các nữ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và cho quê hương.
Trong tháng đã tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết chế độ trợ cấp cho các trường hợp người có công với cách mạng và thân nhân. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; công tác bảo trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; việc chăm lo đời sống hộ nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện.
Các Hội nghị, diễn đàn về hướng nghiệp; tư vấn xuất khẩu lao động; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn, vệ sinh lao động… tiếp tục được duy trì và triển khai có hiệu quả. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được duy trì.
Về khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông: Đã tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu theo kế hoạch, chuẩn bị triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024. Triển khai các hoạt động tuyên truyền Chuyển đổi số và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
7. Về công tác nội chính:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 07/9/2023; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của một số cơ quan, đơn vị theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và Thanh tra Chính phủ. Công tác tiếp dân tiếp tục được chú trọng thực hiện theo quy chế.
Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.
Tình hình an ninh - quốc phòng, chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã xảy ra 232 vụ tai nạn giao thông, làm 117 người chết, 203 người bị thương. So với cùng kỳ tăng 132 vụ (tăng 132%), tăng 21 người chết (tăng 21,9%), tăng 162 người bị thương (tăng 395,1%).
8. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được HDND tỉnh giao. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2023; chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023 đã giao nhiệm vụ cho Sở, Ban, ngành, địa phương để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung theo thẩm quyền; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
- Về nông, lâm, thủy sản và quản lý tài nguyên, môi trường
Tập trung thu hoạch các cây trồng vụ Mùa, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ trong vụ Đông Xuân 2023-2024 và cả năm 2024.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng chống cho vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá rét. Tăng cường công tác tái đàn heo, phát triển đàn bò, đàn gia cầm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trong dịp cuối năm; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.
Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, triển khai nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường và kiểm dịch tôm giống. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị chức năng, các địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, đảm bảo kiểm tra đến từng địa phương cấp xã có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để nắm tình hình và có biện pháp chỉ đạo, xử lý, kịp thời, hiệu quả.
Tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị đất, cây giống, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng, chống cháy rừng.
Tiếp tục củng cố, duy trì các xã đã được công nhận xã nông thôn mới. Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2023. Tăng cường công tác quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất kịp thời cho các tổ chức để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Triển khai quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt ở khu vực nông thôn, khu vực tập trung đông dân cư.
- Về sản xuất công nghiệp, xây dựng: Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Làm tốt công tác thị trường, mở thị trường mới, phương án kiểm soát thương lái. Tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch, đảm bảo nguồn cung hàng hóa cuối năm. Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng từ 7-8% so với cùng kỳ.
Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án có quy mô lớn, quy trình sản xuất hiện đại gắn với đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là triển khai dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định để làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.
Tăng cuờng việc gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công nghiệp, thương mại, năng lượng tái tạo,… nhất là các dự án công nghiệp trọng điểm dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV năm 2023.
Tích cực xúc tiến thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp trên địa bàn; đồng thời, tổ chức làm việc với chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp ít nhất mỗi địa bàn từ 20 - 30 ha/năm, nhằm đảm bảo diện tích đất sẵn sàng thu hút các dự án mới.
Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện đấu thầu, đấu giá công khai các mặt bằng, quỹ đất sạch; thẩm định, phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư xây dựng mới và theo dõi quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công xây dựng các công trình, đưa các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đi vào sử dụng đúng tiến độ. Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch.
- Về thương mại, du lịch và dịch vụ: Tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trong mùa thấp điểm. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh và các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải... để phục vụ tốt hơn cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Triển khai Kế hoạch dự trữ hàng hóa, triển khai các chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý kiên quyết những trường hợp kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ, đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính.
- Về tài chính, thu ngân sách: Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, chống tình trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế để phấn đấu vượt dự toán thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đối với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức và dự toán giao đầu năm, đồng thời rà soát, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.
- Về đầu tư phát triển: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tích cực kêu gọi các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 theo chỉ đạo tại Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7738/UBND-VX ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh, phấn đấu đến 31/12/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 95% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%), đến 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao đối với tất cả các nguồn vốn.
Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án xây dựng đã phân cấp và giao nhiệm vụ quản lý. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt dự án; giao đất và bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Kiên quyết thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, triển khai không đúng tiến độ đã cam kết hoặc vi phạm pháp luật.
- Về văn hóa - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa, lịch sử. Tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số.
Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế; tăng cường hiệu quả công tác y tế dự phòng; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở.
Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề; xuất khẩu lao động; các chương trình, đề án giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc. Tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, vùng bị thiên tai và người có thu nhập thấp.
- Về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2023;đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi đảm bảo vượt lũ an toàn. Tổ chức kiểm tra trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, cơ sở hạ tầng...; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đủ điều kiện để cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi xảy ra lụt bão.
- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 07/9/2023. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) năm 2023; thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 theo kế hoạch. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2023 theo kế hoạch. Chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp thứ 13, 14, HĐND tỉnh khóa XIII; đồng thời chuẩn bị tổng kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
 
 

Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

- Hồ sơ Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030.
Thông báo mời thầu - Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện
Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nghĩa trang Đồi Pháo, Hoài Hảo
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo: Thông báo tuyển dụng Kế toán, Phiên dịch viên Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Hoàn thiện và nộp hồ sơ trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 1088 | lượt tải:208

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 1078 | lượt tải:181

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 974 | lượt tải:185

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 1650 | lượt tải:584

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 4231 | lượt tải:1589
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập287
  • Máy chủ tìm kiếm125
  • Khách viếng thăm162
  • Hôm nay66,604
  • Tháng hiện tại1,043,612
  • Tổng lượt truy cập56,759,450
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây