Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023

Thứ năm - 07/12/2023 07:10
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2023 so với cùng kỳ tăng 8,85%, là tháng có chỉ số tăng cao nhất trong năm. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 51,54%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,05%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 1,74%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 18,29%.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023
1. Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường
Về trồng trọt: Hoạt động trồng trọt trong tháng tập trung chủ yếu vào việc thu hoạch các loại cây trồng vụ Mùa. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2023 ước đạt 154.274,6 ha, tăng 0,2% (+378,4 ha) so với cùng kỳ. Trong đó, tổng diện tích lúa năm 2023 ước đạt 92.757 ha, giảm 1,8% (-1.746,9 ha) so với năm 2022: vụ Đông Xuân đạt 46.881,6 ha, giảm 1,5% (-722 ha) so với cùng kỳ; vụ Hè Thu đạt 41.545,4 ha, giảm 2,6% (-1.103,8 ha) so cùng kỳ; vụ Mùa đạt 4.330 ha, tăng 1,9% (+78,9 ha) so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lúa cả năm 2023 ước đạt 638.840,3 tấn, tăng 1,1%; năng suất lúa ước đạt 68,9 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha (tăng 3%) so với cùng kỳ.
Về Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt 6.825 ha (vụ Đông Xuân 2.778 ha, vụ Hè Thu 3.407 ha, vụ Mùa 640 ha), vượt 158,2% so kế hoạch năm, cụ thể:
- Chuyển đổi trên đất lúa 4.538 ha , sang các cây trồng như: Rau màu 1.401 ha, lạc 1.431 ha, mè 503 ha, ngô 612 ha, cỏ chăn nuôi 534 ha, đậu đỗ 57 ha;
- Chuyển đổi trên đất trồng sắn 2.222 ha, sang các cây trồng như: Lạc 1.594 ha, mè 317 ha, rau màu 168 ha, cỏ chăn nuôi 8 ha, ngô 109 ha, đậu đỗ 8 ha;
- Chuyển đổi trên đất trồng mía 65,4 ha, sang các cây trồng như: Ngô 15 ha, lạc 25 ha, rau màu 8 ha, mè 2 ha, cỏ chăn nuôi 1 ha, đậu đỗ 15 ha.
Về chăn nuôi: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi quy mô trang trại, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; phát triển chăn nuôi nông hộ phù hợp, đảm bảo công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh.
Các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh ở các địa phương; phát hiện bệnh kịp thời, tăng cường giám sát dịch bệnh động vật: Dịch viêm da nổi cục ở bò, dịch tả lợn Châu Phi, dịch tả lợn tai xanh, lở mồm long móng, cúm gia cầm và các dịch bệnh khác... hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phát triển chăn nuôi, chăn nuôi an toàn sinh học giảm thiểu dịch bệnh; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao giai đoạn 2021-2025.
Về số đầu con, số lượng đàn trâu hiện có 15.417 con, giảm 6,8% (-1.119 con) so với cùng kỳ. Đàn bò đạt 308.287 con, tăng 1,4% (+4.331 con) so cùng kỳ. Tổng đàn bò sữa nuôi trong các trang trại, gia trại, hộ là 2.240 con, giảm 6,5% (-155 con) so với cùng kỳ. Đàn bò tăng do phong trào chăn nuôi bò vỗ béo trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, nhất là nuôi bò lai. Đàn lợn đạt 683.429 con, tăng 6,4% (+41.294 con) so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn tăng nhẹ do người dân vẫn kỳ vọng giá thịt hơi tăng trước và sau Tết Nguyên đán. Đàn gia cầm 9.896,5 nghìn con, tăng 10,3% (+924,5 nghìn con) so với cùng kỳ. Trong đó, đàn gà 8.317,5 nghìn con, tăng 8,7% (+663,5 nghìn con) so với cùng kỳ.
Ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng và sản phẩm chăn nuôi 11 tháng năm 2023: Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 1.456,3 tấn, giảm 7,2% (-113,5 tấn) so cùng kỳ; Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 35.258,6 tấn, tăng 3,8% (+1.280,6 tấn) so với cùng kỳ; Sản lượng sữa đạt 10.524 tấn, giảm 2,4% (-254,1 tấn); Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 125.173 tấn, tăng 6% (+7.053,9 tấn) so cùng kỳ; Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng ước đạt 25.750,4 tấn, tăng 5,6% (+1.360,4 tấn) so với cùng kỳ. Trong đó, thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 21.895,2 tấn, tăng 12,3% (+2.396,9 tấn) so cùng kỳ.
Về tình hình dịch bệnh: Tiếp tục duy trì phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; từ đầu năm đến nay, các dịch bệnh như: Dịch tả heo Châu Phi, Tai xanh, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm cơ bản được khống chế, chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi.
Về lâm nghiệp: Từ đầu năm đến nay, diện tích trồng rừng tập trung được 6.096 ha, giảm 5,9% (-381,2 ha) so với cùng kỳ. Công tác chăm sóc rừng trồng mang tính chất thường xuyên của các chủ rừng, địa phương và các cơ sở cá thể có rừng. Năm 2023 toàn tỉnh đã chăm sóc rừng trồng với diện tích ước đạt 43.566 ha, tăng 1% (+451,2 ha) so với cùng kỳ. Trong 11 tháng năm 2023, các cơ sở sản xuất cây giống trên địa bàn tỉnh đã sản xuất được 193,8 triệu cây giống các loại, đủ cung cấp giống trên thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Công tác trồng rừng gỗ lớn được tích cực triển khai. Đến nay, các Công ty TNHH lâm nghiệp đã khai thác rừng trồng xong và chuẩn bị đất được 474 ha; chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn diện tích 3.882 ha.
Về thuỷ sản: Trong tháng 11/2023, người nuôi tôm đã cơ bản thu hoạch gần xong tôm nuôi bán thâm canh, quảng canh cải tiến để tránh thất thoát sản phẩm nuôi trong mùa mưa lũ ở vùng đầm, nhìn chung sản lượng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng thủy sản ước tháng 11/2023 đạt 20.275,6 tấn, tăng 2,3% (+461,7 tấn) so với cùng kỳ; cộng dồn 11 tháng năm 2023 ước đạt 268.033,6 tấn, tăng 3,2% (+8.359,8 tấn) so với cùng kỳ.
Sản lượng khai thác thủy sản tháng 11/2023 ước đạt 20.060,5 tấn, tăng 2,3% (+455,4 tấn) so với cùng kỳ; cộng dồn 11 tháng ước đạt 254.740,5 tấn, tăng 3,3% (+8.021,3 tấn) so cùng kỳ. Riêng khai thác cá ngừ đại dương tháng 11/2023 ước đạt 809,9 tấn, giảm 16,2% (-157 tấn); cộng dồn 11 tháng năm 2023 ước đạt 13.383,5 tấn, giảm 4,2% (-579,7 tấn) so với cùng kỳ.
Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 11/2023 ước đạt 215,1 tấn, tăng 3% (+6,3 tấn), cộng dồn 11 tháng năm 2023 ước đạt 13.293 tấn, tăng 2,6% (+338,5 tấn) so với cùng kỳ.
Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng tháng 11 ước đạt 157,5 triệu con, giảm 33,9% (-80,8 triệu con); cộng dồn 11 tháng ước đạt 1.998,6 triệu con, giảm 59,3% (-2.918 triệu con) so với cùng kỳ. Nguyên nhân tôm thẻ chân trắng giảm mạnh do thị trường tiêu thụ trong khu vực giảm, dẫn đến đầu tháng 5 đến nay Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh Bình Định 3 tạm ngưng sản xuất.
Công tác xây dựng nông thôn mới: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 củng cố và nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn. Đến cuối tháng 11/2023, toàn tỉnh có 85/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 76,58%; có 17/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 20%; có 05/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (đạt tỷ lệ 45,45%).
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất... Toàn tỉnh có 223 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh; trong đó: có 06 sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 34 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 183 sản phẩm đạt hạng 3 sao.
Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản (đất, đá, cát…), kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đất, đá, cát… trái phép hoặc không đúng quy định gây lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách, ô nhiễm môi trường.
UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ phương án xử lý vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trong vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác, chất thải, nước thải cả trong sản xuất và sinh hoạt; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý đất đai; kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản, rừng và đất rừng.
2. Về sản xuất công nghiệp, xây dựng
Sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2023 diễn ra trong bối cảnh áp lực lạm phát ở nhiều nước trên thế giới tăng cao và kéo dài, giá nguyên vật liệu đầu vào, giá xăng dầu tăng mạnh; tình hình xung đột ở một số quốc gia vẫn chưa chấm dứt; nhu cầu thị trường có xu hướng hồi phục nhưng không ổn định, do đó sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2023 so với cùng kỳ tăng 8,85%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 51,54%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,05%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 1,74%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 18,29%. Tính chung, 11 tháng năm 2023, IIP tăng 2,65% so với cùng kỳ.
Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu do thiếu đơn hàng sản xuất (hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn giai đoạn hậu Covid-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp do cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina làm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên, nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, lạm phát còn ở mức cao ở nhiều nước, nhất là Mỹ, EU…). Tuy vậy, trong 11 tháng năm 2023, các doanh nghiệp đã tập trung vượt qua khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất.
Đến nay, có 47/60 CCN đã và đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB; trong đó, có 17/46 CCN đã hoàn thành bồi thường, GPMB đạt 100% diện tích; có 14/47 CCN đã hoàn thành trên 50% diện tích; việc triển khai bồi thường, GPMB của các CCN chủ yếu theo nhu cầu thuê đất của nhà đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đạt 62,5% (; đã thu hút được 430 dự án đăng ký đầu tư, bình quân 1,7 ha/dự án; tổng vốn đầu tư của các dự án trong các CCN 15.690,8 tỷ đồng, vốn thực hiện 7.962,8 tỷ đồng, đạt 50,7% với suất đầu tư bình quân 36,5 tỷ đồng/dự án... hoạt động các CCN phù hợp với mục tiêu đầu tư xây dựng CCN.
Các chương trình khuyến công, tiếp tục được triển khai thực hiện; cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 39 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ 5,4 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển ổn định, đã tạo ra khối lượng hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của đại bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.
Trên địa bàn tỉnh có 84 dự án sản xuất công nghiệp dự kiến hoạt động trong năm 2023 với tổng vốn đăng ký 10.408,6 tỷ đồng, tổng diện tích 363,2 ha; trong đó, có 17 dự án trọng điểm với tổng vốn đăng ký 8.678,6 tỷ đồng, tổng diện tích 226,3 ha. Dự kiến năm 2023 có 47/84 dự án đi vào hoạt động sản xuất với tổng vốn đầu tư 8.889 tỷ đồng, chiếm 85,4% so tổng vốn đầu tư; trong đó có 14/47 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 7.964,2 tỷ đồng, chiếm 76,5% so tổng vốn đầu tư.
Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tiếp tục phát triển ổn định. Các sản phẩm của các làng nghề đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh.
Các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.
3. Về thương mại, dịch vụ, tài chính
Từ tháng 10, trên địa bàn tỉnh bắt đầu bước vào đầu mùa mưa và cũng là thời điểm các hoạt động du lịch ít sôi động hơn so với các tháng trước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đang dần phục hồi đã tác động tích cực đến thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Nguồn cung hàng hóa luôn được đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng điện máy… thường xuyên triển khai, áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá để kích cầu người tiêu dùng. Các đơn vị cũng đang chuẩn bị nguồn hàng và các điều kiện cơ sở vật chất khác để phục vụ cho mùa mua sắm sôi động, nhộn nhịp vào cuối năm. Do đó, trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng sốt giá, khan hiếm hàng hóa; nhìn chung, mặt bằng giá cả cơ bản vẫn được kiểm soát, bảo đảm nguồn cung đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2023 ước đạt 8.542,4 tỷ đồng, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 10,2% so cùng kỳ, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 6.756,8 tỷ đồng, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 5,4% so cùng kỳ.
Tháng 11 thời tiết không thuận lợi cho hoạt động du lịch, do đó, doanh thu một số ngành dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch giảm so với tháng trước như: lưu trú, ăn uống, lữ hành, dịch vụ vui chơi giải trí. So với cùng kỳ, xu hướng kinh tế phục hồi kết hợp nhiều chương trình kích cầu hấp hẫn du khách trong mùa thấp điểm tác động góp phần tăng doanh thu dịch vụ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.021,8 tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước và tăng 24,6% so cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành đạt 49,6 tỷ đồng, giảm 13,6% so với tháng trước và tăng 376,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác đạt 714,2 tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 40,4% so cùng kỳ.
Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 94.324,4 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2023 ước tính đạt 74.265,2 tỷ đồng, chiếm 78,7% tổng mức và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 5,8%; may mặc tăng 3,3%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 38,6%; xăng dầu tăng 26,9%; nhiên liệu khác tăng 38,7%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2023 ước tính đạt 12.553,2 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng mức, tăng 36,9% so với cùng kỳ, bao gồm: Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 2.042,1 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 10.511,1 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2023 ước tính đạt 637,1 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng mức, tăng 223,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động dịch vụ khác 11 tháng năm 2023 ước tính đạt 6.868,9 tỷ đồng, chiếm 7,3% tổng mức, tăng 25,7% so với cùng kỳ.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2023 ước đạt 141,2 triệu USD, tăng 7,1% so với tháng trước và tăng 28,4% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 1.400 triệu USD, giảm 3,7% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu tăng so cùng kỳ: gạo ước đạt 64,1 triệu USD, tăng 60,7%; Nhóm hạt điều ước đạt 9 triệu USD, tăng 133,3%; Hàng dệt may ước đạt 297,2 triệu USD, tăng 16%; Mặt hàng viên nén gỗ ước đạt 321 triệu USD, tăng 11,3% so cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu giảm so cùng kỳ: Hàng thủy hải sản ước 109 triệu USD, giảm 30%; Nhóm quặng và khoáng sản khác ước đạt 33,1 triệu USD, bằng 89,9%; chất dẻo ước đạt 137,8 triệu USD, giảm 12,2%; Giày dép da các loại ước đạt 3,4 triệu USD, giảm 5%; sản phẩm bàn ghế gỗ ước đạt 336,4 triệu USD, giảm 24,5% so cùng kỳ.
Xuất khẩu trực tiếp 11 tháng năm 2023 ước đạt 1.392,8 triệu USD, chiếm 99,5% kim ngạch xuất khẩu. Các mặt hàng được xuất khẩu đến 114 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục. Trong đó, Châu Á đạt 590 triệu USD, chiếm 42,4% chủ yếu xuất sang các thị trường Nhật Bản,Trung Quốc, Phi-lip-pin; Châu Âu đạt 224,6 triệu USD, chiếm 16,1% chủ yếu xuất sang các thị trường Anh, Đức, Bỉ, Pháp; Châu Mỹ đạt 538,4 triệu USD, chiếm 38,7% chủ yếu xuất sang các thị trường Mỹ...
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11/2023 ước đạt 31,5 triệu USD, giảm 9,9% so tháng trước và giảm 8,4% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 390,5 triệu USD, giảm 8,3% so cùng kỳ.
Tổng lượng vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thuỷ tháng 11/2023 ước đạt 3.171,8 nghìn hành khách, luân chuyển 320,8 triệu HK.km. So tháng trước, vận chuyển giảm 7,4%, luân chuyển giảm 7,9%. So cùng kỳ, vận chuyển tăng 10,9%, luân chuyển tăng 18,3%. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng lượng vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thuỷ ước đạt 37.987,6 nghìn hành khách, luân chuyển 3.769 triệu HK.km. So cùng kỳ, vận chuyển tăng 21,7%, luân chuyển tăng 23,6%.
Tổng lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thuỷ tháng 11/2023 ước đạt 2.529,7 nghìn tấn, luân chuyển 364,1 triệu tấn.km. So tháng trước, vận chuyển giảm 3,4%, luân chuyển giảm 2,2%. So cùng kỳ, vận chuyển tăng 2,1%, luân chuyển tăng 3,2%. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thuỷ ước đạt 30.517,1 nghìn tấn, luân chuyển 4.333,2 triệu tấn.km. So cùng kỳ, vận chuyển tăng 7,6%, luân chuyển tăng 6,4%.
Hàng hoá thông qua cảng biển tại địa phương trong tháng 11 năm 2023 ước đạt 1.279 nghìn TTQ, tăng 3,7% so với tháng trước, tăng 48,4% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, ước đạt 11.536,9 nghìn TTQ, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.
Về du lịch: Tính đến cuối tháng 11, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh khoảng 4,78 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ (trong đó: khách quốc tế trên 73.000 lượt, tăng 5,3%; khách nội địa trên 4,7 triệu lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu du lịch 11 tháng ước đạt 15.740 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ.
Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá xúc tiến để đưa Bình Định là địa phương đón khách du lịch MICE của khu vực miền Trung và cả nước, trong 10 tháng năm 2023 Bình Định đã tổ chức hơn 194 hội nghị, hội thảo thu hút gần 40.575 lượt khách.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến tháng 11/2023 là 11.065,2 tỷ đồng, đạt 81,1% dự toán năm và bằng 77% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại) là 6.264,1 tỷ đồng, đạt 90,4% dự toán năm, bằng 99,2%; thu tiền sử dụng đất là 4.100 tỷ đồng, đạt 74,5% dự toán năm, đạt 66,7%; thu xuất nhập khẩu là 417,8 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán năm, bằng 51,8% so với cùng kỳ.
4. Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển
Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm tiến độ sang thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục... để đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành trong năm 2023.
Nhờ đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt kết quả khá tích cực luôn, luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến 13/11/2023 là 6.909,2 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (7.630,6 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 90,54%; so với kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao (9.634,1 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 71,72% kế hoạch vốn. Trong đó giá trị giải ngân một số nguồn vốn như sau: Vốn ngân sách địa phương là 4.669/6.828 tỷ đồng, đạt 68,83%; vốn ngân sách trung ương là 2.240/2.805 tỷ đồng, đạt 79,84%.

5. Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp
Về đầu tư nước ngoài (FDI): Từ đầu năm đến nay tỉnh thu hút 06 dự án FDI đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư là 46,2 triệu USD; điều chỉnh 06 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 47,5 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh có 91 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,19 tỷ USD, qua đó giải quyết một lượng lớn lao động địa phương và thu hút lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại Bình Định.
UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác đến khảo sát, tìm hiểu và đăng ký đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo, xây dựng khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ du lịch, trí tuệ nhân tạo; đang chuẩn bị tổ chức xúc tiến đầu tư tại Mỹ; Canada; Hàn Quốc…
Về đầu tư trong nước: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút mới 65 dự án với tổng vốn đăng ký 14.525 tỷ đồng. Nếu tính chung cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, đến nay đã thu hút mới 71 dự án với tổng vốn đăng ký 14.528 tỷ đồng, vượt 18,3% kế hoạch năm (71/60 dự án). Trong đó có 17 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 2.431 tỷ đồng; 54 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 12.096 tỷ đồng. Đồng thời đã thực hiện điều chỉnh vốn 61 dự án với tổng vốn tăng thêm khoảng 3.478 tỷ đồng.
Thực hiện tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện đã phối hợp tích cực, khẩn trương và có hiệu quả nên bước đầu đã giải quyết được những vướng mắc, khó khăn giúp cho một số dự án quan trọng có thể triển khai sớm.
Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang là đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn xúc tiến đầu tư một số dự án tại tỉnh như: Dự án Sản xuất Trà Tiến Vua của Liên danh Công ty CP TM và DV Q-LINK - Hợp tác xã Hệ sinh thái Du lịch Suối Giàng; dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ sữa tại Bình Định của Công ty Cổ phần Sản xuất Bánh sữa Ba Vì Milk; dự án Siêu thị Aeon Quy Nhơn của Công ty TNHH AEON Việt Nam; dự án Tổ hợp nhà máy chế biến sâu sản phẩm có nguồn gốc nông sản của Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định.
Về quản lý doanh nghiệp: UBND tỉnh đã chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tính đến tháng 11/2023, có 1.013 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 8.384 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 12,4% về số doanh nghiệp và giảm 15,3% về vốn đăng ký. Cấp đăng ký cho 524 Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; giải thể và chấm dứt hoạt động 71 doanh nghiệp, giảm 6,4%; tạm ngừng hoạt động 569 doanh nghiệp, tăng 10,3%; hoạt động trở lại 290 doanh nghiệp, giảm 15,5%.
6. Về văn hoá - xã hội
Về giáo dục và đào tạo: Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Thực hiện hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2023-2024. Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh, chuẩn bị lập đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Công tác triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.
Về văn hóa và thể thao: Tiếp tục phát huy các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong tháng chủ yếu tập trung tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh và cả nước.
Về y tế: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm ở người được tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm. Duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giám sát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng.
Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai thực hiện, tuân thủ các quy trình chuyên môn, kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ và cải thiện các điều kiện phục vụ sinh hoạt của người bệnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm và phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo dựng cảnh quan cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Về an sinh xã hội: Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách tiếp tục được thực hiện. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; công tác bảo trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; việc chăm lo đời sống hộ nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện.
Các Hội nghị, diễn đàn về hướng nghiệp; tư vấn xuất khẩu lao động; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý về an toàn, vệ sinh lao động… tiếp tục được duy trì và triển khai có hiệu quả. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được duy trì.
Về khoa học, công nghệ: Đã tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu theo kế hoạch, chuẩn bị triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023.

7. Về công tác nội chính
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của một số cơ quan, đơn vị theo quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và Thanh tra Chính phủ. Công tác tiếp dân tiếp tục được chú trọng thực hiện theo quy chế. Tình hình an ninh - quốc phòng, chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
8. Công tác trọng tâm tháng 12

- Về nông, lâm, thủy sản và quản lý tài nguyên, môi trường
Tập trung chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ trong vụ Đông Xuân 2023-2023 và cả năm 2024.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Kịp thời phát hiện, xử lý, dập tắt ổ dịch, không để lây lan diện rộng. Tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương chủ động phòng chống cho vật nuôi trong điều kiện thời tiết giá rét. Tăng cường công tác tái đàn heo, phát triển đàn bò, đàn gia cầm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trong dịp cuối năm; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.
Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, triển khai nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường và kiểm dịch tôm giống. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU.
Tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị đất, cây giống, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng, chống cháy rừng.
Tiếp tục củng cố, duy trì các xã đã được công nhận xã nông thôn mới. Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2023. Tăng cường công tác quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất kịp thời cho các tổ chức để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân.
Tập trung hoàn chỉnh thông tin, dữ liệu Phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động, linh hoạt trong ứng phó với thiên tai, tình trạng biến đối khí hậu.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
- Về sản xuất công nghiệp, xây dựng: Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Làm tốt công tác thị trường, mở thị trường mới, phương án kiểm soát thương lái. Tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch, đảm bảo nguồn cung hàng hóa cuối năm.
Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án có quy mô lớn, quy trình sản xuất hiện đại gắn với đẩy nhanh tiến độ GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng và rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là triển khai dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định để làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.
Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện đấu thầu, đấu giá công khai các mặt bằng, quỹ đất sạch; thẩm định, phê duyệt kịp thời các dự án đầu tư xây dựng mới và theo dõi quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công xây dựng các công trình, đưa các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đi vào sử dụng đúng tiến độ. Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch.
- Về thương mại, du lịch và dịch vụ: Tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trong mùa thấp điểm. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh và các mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải... để phục vụ tốt hơn cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Triển khai Kế hoạch dự trữ hàng hóa, triển khai các chương trình bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý kiên quyết những trường hợp kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ, đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính
- Về tài chính, thu ngân sách: Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, chống tình trạng thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế để phấn đấu vượt dự toán thu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đối với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở đã hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đảm bảo chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức và dự toán giao đầu năm, đồng thời rà soát, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.
- Về đầu tư phát triển: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tích cực kêu gọi các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo tại Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7738/UBND-VX ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh, phấn đấu đến 31/12/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 95% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%), đến 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao đối với tất cả các nguồn vốn.
Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án xây dựng đã phân cấp và giao nhiệm vụ quản lý. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt dự án; giao đất và bồi thường GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Kiên quyết thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, triển khai không đúng tiến độ đã cam kết hoặc vi phạm pháp luật.
- Về văn hóa - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa, lịch sử. Tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số.
Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế; tăng cường hiệu quả công tác y tế dự phòng; chú trọng kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở.
Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề; xuất khẩu lao động; các chương trình, đề án giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc. Tiếp tục triển khai chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, vùng bị thiên tai và người có thu nhập thấp.
- Đẩy m
ạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; tổ chức các đợt tập huấn về chuyển đổi số, Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Triển khai các nền tảng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố trên phạm vi toàn tỉnh để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, làm nền tảng xây dựng kho dữ liệu số và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa vào dữ liệu. Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội.
- Về công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2023;đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi đảm bảo vượt lũ an toàn. Tổ chức kiểm tra trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, cơ sở hạ tầng...; đôn đốc các địa phương thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đủ điều kiện để cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi xảy ra lụt bão.
- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh và Danh mục dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 theo kế hoạch. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ các tháng 12 theo kế hoạch. Chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII; đồng thời chuẩn bị tổng kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

 

 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình-THQH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông báo mời thầu - Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện
Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nghĩa trang Đồi Pháo, Hoài Hảo
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước
- Thông báo: Thông báo tuyển dụng Kế toán, Phiên dịch viên Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ - lần 2
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ
- Thông báo: Bổ sung 58 thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thực trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông báo kỳ thi tuyển dụng viên chức 2023:
+ Hoàn thiện và nộp hồ sơ trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Nội quy thi phỏng vấn (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2023
+ Nội dung tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
+ Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 tuyển dụng và hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển viên chức
+ Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
- Văn bản và biểu mẫu xây dựng Kế hoạch đầu tư công 2024
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 28/6/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 31/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 04/5/2023
- Thông báo: Giá trị và tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư đến 29/3/2023
- Công bố Danh mục khu vực nạo vét đầm Thị Nại theo hình thức xã hội hoá
- Thông báo về việc bán thanh lý tài sản (vật tư, vật liệu) thu hồi do tháo dỡ Trụ sở làm việc cũ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Văn bản và Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
- Thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư Dự án: Cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOO)
- Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023
Thông cáo báo chí Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư Vùng.
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát
- Dự thảo lấy ý kiến: Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hoài Hương, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Tân, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước
- Thông báo mời quan tâm lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đệ Đức - Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn


- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Hồ sơ góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quét mã QR code để tải biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp.
- Góp ý dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định (lần 2)

- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
- Dự thảo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và các biểu mẫu thu thập thông tin Dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây
- Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)
- Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn
- Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Công văn và biểu mẫu rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất- Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
- Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình
- Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân
Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt
Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

2644/QĐ-UBND

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 1023 | lượt tải:179

16/KH-SKHĐT

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 1046 | lượt tải:167

364/QĐ-SKHĐT

Quyết định về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thời gian đăng: 14/11/2022

lượt xem: 943 | lượt tải:163

335/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin

Thời gian đăng: 01/12/2021

lượt xem: 1477 | lượt tải:531

2143/SKHĐT-VP

Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 12/11/2021

lượt xem: 3979 | lượt tải:1514
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập283
  • Máy chủ tìm kiếm113
  • Khách viếng thăm170
  • Hôm nay3,477
  • Tháng hiện tại1,327,590
  • Tổng lượt truy cập54,213,751
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây